Nieuws

Datum: maandag 24 oktober 2011

Eigenrisicodragerschap eens per jaar wijzigen

Op dit moment kan een werkgever nog twee maal per jaar eigenrisicodrager voor de WGA en/of Ziektewet worden of juist terugkeren naar de publieke verzekering via UWV.

Eenmaal per jaar

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil dit echter terugbrengen naar eenmaal per jaar. Als dit plan doorgaat, kan een werkgever alleen nog per 1 januari zijn verzekeringsstatus wijzigen.

Eigenrisicodrager

Als de kans klein is dat uw werknemers bij ziekte een WGA- of Ziektewetuitkering moeten krijgen, kan het voordelig zijn om eigenrisicodrager voor de WGA en de Ziektewet te worden. U kunt dan zelf een particuliere verzekering afsluiten en hoeft geen gedifferentieerde WGA-premie meer te betalen.

Verxzamelwet

Nu kunt u nog per 1 januari en 1 juli eigenrisicodrager worden. Als het aan het kabinet ligt, vervalt de mogelijkheid om de status halverwege het jaar te wijzigen. Dat staat in de Verzamelwet SZW 2012 (pdf).

Termijn verkorten bij bijzondere situatie

Het verzoek om eigenrisicodrager te worden (of juist niet meer) moet u altijd 13 weken van tevoren indienen bij de Belastingdienst. U moet uw aanvraag dus altijd vóór 2 oktober of 1 april doen. Deze termijn kan onder speciale omstandigheden verkort worden. Een bijzondere situatie is bijvoorbeeld een wankele economische toestand of het laat bekend worden van premiestijgingen.

Bron: SalarisRendement

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Eigenrisicodragerschap eens per jaar wijzigen

(28944x gelezen) | WGA,Ziektewet,verzekering,Eigenrisicodrager