Nieuws

Datum: vrijdag 16 december 2011

Eenvoudig herzien van voorlopige aanslag VPB

U kunt volgend jaar makkelijker de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting (VPB) wijzigen. De eenvoudige herzieningsprocedure, die nu ook al geldt voor de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting, geldt dan ook voor de vennootschapsbelasting.

Belastingplan 2012

Het plan om de vereenvoudigde herzieningsprocedure ook toe te passen voor de voorlopige aanslagen VPB is opgenomen in het Belastingplan 2012. Het voordeel van dit systeem is dat u veel eenvoudiger de voorlopige aanslagen kunt wijzigen.

Minder formaliteiten 

Zo stelt de wet aan de motivering van een verzoek om herziening van de aanslag geen zware eisen. Daarnaast hoeft u zich ook niet te houden aan een reactietermijn van zes weken. Op dit moment moet u zich wel aan deze termijn houden, zodat het mogelijk is dat uw bezwaar niet-ontvankelijk is. Volgend jaar heeft u daar dus geen last meer van.

Bezwaar en beroep

De rechtsbescherming blijft echter wel in tact. Mocht de inspecteur niet akkoord gaan met het verzoek om herziening, dan heeft u nog wel de mogelijkheid om in bezwaar en beroep te gaan. Bij een geschil zal de inspecteur namelijk een voor bezwaar vatbare beschikking opstellen. Tegen deze beschikking kunt u dan in bezwaar en in beroep gaan. Op deze manier heeft u toch nog de mogelijkheid om uw gelijk te halen.

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Eenvoudig herzien van voorlopige aanslag VPB

(31319x gelezen) | vennootschapsbelasting,Vpb,inkomstenbelasting