Nieuws

Datum: vrijdag 15 juli 2011

Doorbelasten aan tweede werkgever is geen tbs auto

Een werknemer die rijdt in een auto van de zaak en deze auto ook gebruikt om werkzaamheden te verrichten voor zijn andere werkgever, kan te maken krijgen met een bijtelling wegens privégebruik van de auto van de zaak.

Dit blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad.

Twee werkgevers

In deze zaak had een man twee werkgevers. Zijn eerste werkgever had een auto aan hem ter beschikking gesteld. De man gebruikte deze auto van de zaak ook om werkzaamheden te verrichten voor zijn tweede werkgever. In 2005 had hij meer dan vijfhonderd kilometer gereden voor deze tweede werkgever.

De Belastingdienst vond daarom dat de door de eerste werkgever ter beschikking gestelde auto ook voor privédoeleinden werd gebruikt. De man was het niet eens met dit standpunt en de zaak kwam voor Hof Den Haag.

Terbeschikkingstelling (tbs)

Het hof verwees naar een uitspraak van de Hoge Raad uit 2000. In die zaak had de Hoge Raad beslist dat een werknemer die een auto van de zaak gebruikt voor werkzaamheden voor een tweede werkgever, dat gebruik moet aanmerken als privégebruik.

Er is echter geen sprake van privégebruik als de auto mede namens de tweede werkgever ter beschikking is gesteld of het werk bij de tweede werkgever mede wordt uitgeoefend in het kader van een dienstbetrekking bij de eerste werkgever.

Het hof oordeelde dat de auto in dit geval niet namens de tweede werkgever ter beschikking was gesteld, omdat de eerste werkgever de kosten voor de autoritten niet volledig had doorberekend aan de tweede werkgever. De man ging vervolgens in cassatie bij de Hoge Raad.

Doorbelaste kosten

De Hoge Raad oordeelde dat het gedeeltelijk of volledig doorberekenen van kosten niet automatisch meebrengt dat de auto dan ook ter beschikking wordt gesteld door een andere werkgever. De man had ook geen andere feiten aangedragen voor zijn standpunt dat de auto wel mede namens de tweede werkgever ter beschikking was gesteld. Dus bleef de bijtelling voor het privégebruik van de auto in stand.

Meer informatie

Hoge Raad, 29 april 2011, LJN: BQ2830

Bron: Salarisnet

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Doorbelasten aan tweede werkgever is geen tbs auto

(31412x gelezen) |  ...