Nieuws

Datum: woensdag 12 oktober 2011

Belastingvoordeel voor innovatieve ondernemers

Investeren in de ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten loont de moeite voor bedrijven, want vanaf volgend jaar krijgen zij een belastingvoordeel van 10%. Dat schrijft staatssecretaris Weekers van Financiën mede namens minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in een zogeheten nota van wijziging op het Belastingplan 2012.

RDA-aftrek

De belastingkorting is geregeld in de eerste nota van wijziging op het Belastingplan 2012. Deze zogenoemde Research & Development aftrek (RDA) is een extra aftrekpost op de winst van ondernemingen voor niet-loonkosten en investeringen die betrekking hebben op de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

Belastingkorting

Het percentage van de extra aftrek voor 2012 wordt voorzien op 40%. Dit levert in de vennootschapsbelasting - bij een tarief van 25% - een netto voordeel op van 10%. Ook ondernemers die inkomstenbelasting betalen, krijgen belastingkorting. De hoogte hangt af van het belastingtarief dat de ondernemer betaalt.

Doordat de komende jaren het budget voor de belastingkorting stijgt van 250 miljoen euro in 2012 naar 500 miljoen euro in 2014 kan de belastingkorting voor alle ondernemers nog toenemen. 

Missing link

Staatssecretaris Weekers: "De RDA was de missing link in onze fiscale regelingen. Naast de innovatiebox voor innovatiewinst en de afdrachtvermindering voor personeelskosten voor onderzoekers, geldt hiermee ook een faciliteit voor overige innovatiekosten."

Innovatie blijft fiscaal aantrekkelijk

Het Belastingplan 2012 bevat diverse maatregelen die innovatie in het bedrijfsleven moeten stimuleren. We kennen al de Innovatiebox in de vennootschapsbelasting en de S&O-afdrachtvermindering in de loonbelasting. Met de maatregelen voor research- & development-kosten (R&D) worden de fiscale mogelijkheden in de vennootschapsbelasting in 2012 en 2013 verder uitgebreid.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de fiscale voordelen van innovatie, zoals de Innovatiebox en de RDA-aftrek, neem dan contact op met uw adviseur.

Bron: Ministerie van Financiën

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Belastingvoordeel voor innovatieve ondernemers

(29360x gelezen) | investeren,belasting,belastingvoordeel