Nieuws

Datum: donderdag 21 juli 2011

Belastingdienst publiceert lijst veelgestelde vragen WKR

De Belastingdienst heeft een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden over de werkkostenregeling (WKR) gepubliceerd. De WKR geldt sinds 1 januari. De vragen zijn onderverdeeld in een gedeelte Hoe werkt de werkkostenregeling? en een gedeelte Wat kan ik wel of niet onbelast vergoeden of verstrekken?

Antwoorden WKR

De antwoorden verduidelijken enkele onduidelijkheden over de werkkostenregeling. Zo wordt er uitgelegd dat een bv die onderdeel is van een groep vennootschappen (concern) of een samenhangende groep inhoudingsplichtigen niet als groep gebruik kan maken van de werkkostenregeling.

Inkoopfactuur

Om binnen de werkkostenregeling loon in natura te waarderen, heeft u het bedrag inclusief btw van de inkoopfactuur nodig. Maar u moet ook op tijd aangifte loonheffingen doen. Daarom baseert u de aangifte op de offerte of op een redelijke schatting. Nadat u de factuur hebt ontvangen, corrigeert u zo nodig de eerdere aangifte, aldus de Belastingdienst.

Restant vrije ruimte

Als het gebruikelijk is de bonussen onder de eindheffing te laten vallen, kunt u het restant van de vrije ruimte gebruiken voor onbelaste bonussen. U moet de bonussen dan ook toetsen aan de gebruikelijkheidstoets. U kunt de bonussen niet met terugwerkende kracht (in vorige aangiftetijdvakken) onderbrengen.

Vergoeden of verstrekken?

De Belastingdienst verklaart het verschil tussen ter beschikking stellen en vertrekken: als u uw werknemer iets ter beschikking stelt, blijft u de eigenaar. Bij een verstrekking wordt de werknemer eigenaar.

Declaratie arboschoenen

Als uw werknemer arboschoenen in uw opdracht en voor uw rekening heeft gekocht, gaan de schoenen tot het vermogen van uw bedrijf horen. Intermediaire vergoedingen zijn geen loon en vallen niet onder de werkkostenregeling. Als u daarna deze schoenen ter beschikking stelt, is er sprake van loon in natura met een nihilwaardering. Voorwaarde is dat uw werknemer de schoenen ook op zijn werkplek gebruikt.

Arbovoorzieningen

Als uw werknemer zelf kosten maakt voor arbovoorzieningen en u deze kosten vergoedt, is deze vergoeding loon van de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte, verklaart de Belastingdienst.

Bekijk alle veelgestelde vragen en antwoorden over de werkkostenregeling (WKR).

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met uw adviseur.

Bron: ElsevierFiscaal

 

 

 

 

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Belastingdienst publiceert lijst veelgestelde vragen WKR

(32511x gelezen) | werkkostenregeling