Nieuws

Datum: donderdag 29 september 2011

BAPI-PIN en verzamelcertificaten verdwijnen

BAPI-PIN verdwijnt en vanaf 2013 kan er slechts nog met een eigen certificaat bij de Belastingdienst worden aangeleverd. Dat zijn enkele maatregelen die de Belastingdienst heeft genomen naar aanleiding van de problemen bij DigiNotar.

Veilige digitale communicatie

De Belastingdienst reageert hiermee op de brief van de minister van Binnenlandse Zaken die hij op 16 september jl. naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het gaat hier om maatregelen die er voor moeten zorgen dat er op korte- en lange termijn veilige digitale communicatie met de Belastingdienst kan plaatsvinden.

BAPI-PIN

Op dit moment is het mogelijk om met een zogenaamde BAPI-PIN aangiften in te dienen. Omdat het algemene beeld is dat een pincode onvoldoende veilig is en er slechts 5% van de aangiften op deze wijze worden ingediend, wordt BAPI-PIN afgeschaft.

Dit gebeurt echter pas op het moment dat de BAPI-certificaten van DigiNotar door certificaten van Getronics zijn vervangen. Naar verwachting wordt BAPI-PIN ergens in het eerste kwartaal 2012 afgesloten.

Verzamelcertificaten

Ondernemingen en intermediairs hebben de mogelijkheid om via het certificaat van een software- of portaalleverancier berichten aan te leveren. Het certificaat is dan niet gekoppeld aan de persoon of de organisatie die de aangifte indient.

In het kader van SBR/XBRL en PKI-Overheid vindt de Belastingdienst dit niet meer passend. Daarom wil de Belastingdienst deze verzamelcertificaten vanaf 1 januari 2013 niet meer toestaan.

FOS-kanaal

Daarnaast is er nog het FOS-kanaal. Deze wijze van aanleveren van de aangiften loonheffing wordt gebruikt door grote organisaties met minimaal 5000 werknemers. Daar waar sprake is van een verzamelcertificaat geldt hetzelfde als hiervoor is geschetst. Voor het overige blijft deze methode van indienen in stand.

Bron: Nivra

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - BAPI-PIN en verzamelcertificaten verdwijnen

(29337x gelezen) | belastingdienst,digitale aangifte,BAPI,verzamelcertificaat