Nieuws

Datum: woensdag 23 november 2011

Arbeidsvoorwaarden ook belangrijk in WKR

De arbeidsrechtelijke gevolgen van de invoering van de werkkostenregeling (WKR) zijn tot nu toe een onderbelicht aspect. De nieuwe regeling werkt namelijk niet automatisch door in de arbeidsvoorwaarden. Als werkgever moet u hieraan zeker aandacht besteden.

Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden

Volgens Henk Hansma, arbeidsrechtspecialist bij de Jong & Laan, zal de WKR voor veel werkgevers aanleiding zijn om het beloningsbeleid aan te passen. "Dat kan echter niet zomaar. Een werkgever moet de afspraken uit een arbeidsovereenkomst nakomen. Een eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden is vrijwel niet mogelijk in het arbeidsrecht."

Eenzijdige wijzigingsbeding

Het kan bij collectieve afspraken slechts als het eenzijdige wijzigingsbeding schriftelijk in een arbeidsovereenkomst of arbeidsvoorwaardenreglement is opgenomen en er voor de werkgever zwaarwichtige belangen zijn, waarbij het belang van de werknemer moet wijken. Hier is niet snel sprake van en fiscale wijzigingen vormen over het algemeen ook geen reden voor aanpassing."

Redelijk voorstel werkgever

"Bij het wijzigen van individuele afspraken moet de werkgever in ieder geval een redelijk voorstel doen, wat de werknemer alleen op redelijke gronden mag afwijzen. Dit geeft desondanks geen garantie dat de arbeidsvoorwaarden aangepast mogen worden."

In onderling overleg oplossingen zoeken

Hij adviseert werkgevers om in onderling overleg met de werknemers naar een oplossing te zoeken. "Belangrijk is, dat de werkgever eerst goed onderzoekt hoe de kostenvergoeding er uitziet", aldus Hansma. "Welk deel van de vergoedingen valt binnen de forfaitaire ruimte en zijn er mogelijkheden tot uitruil?"

Compensaties

"Hierbij kun je denken aan een hoger brutoloon, een andere functie met andere voorwaarden of door de kostenvergoeding om te zetten in compensaties die onder de WKR zijn vrijgesteld. Stel dat een werknemer een kostenvergoeding van € 100 per maand krijgt, dan zou je die kunnen omruilen voor € 1200 aan cursussen per jaar.Zijn er binnen de forfaitaire ruimte nog extra mogelijkheden, dan kan de werkgever die extra ruimte benutten door bijvoorbeeld iets extra's in het kerstpakket te stoppen."

Raadpleeg de brancheorganisatie

Bedrijven die onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) vallen, doen er volgens Hansma goed aan om contact te zoeken met de brancheorganisatie. "Heeft een werkgever te maken met vergoedingen die in een cao zijn opgenomen, dan kan een bedrijf dit het beste aankaarten bij de brancheorganisatie. Hoe gaat zij daar mee om in de WKR?"

Bereid je tijdig voor als werkgever

Hansma raadt werkgevers aan om de komende twee jaar te gebruiken om de bestaande arbeidscontracten te bekijken. "Bereid je tijdig voor als werkgever. In 2014 moet iedereen verplicht overstappen op de WKR. Pak tot die tijd elk moment aan om zaken te veranderen op het gebied van de WKR en de arbeidsvoorwaarden."

Peilmomenten

"Jaarcontracten die aflopen, werknemers die een andere functie krijgen of promotie maken binnen het bedrijf. Het zijn allemaal peilmomenten om de arbeidsvoorwaarden te wijzigen en WKR-proof te maken. Doe je dat niet, dan kan het zomaar zijn dat je vanaf 2014 met eindheffingen van 80% wordt geconfronteerd bij bedragen die boven het beschikbare budget uitkomen."

Naar overzicht

Anderen bekeken

Verwante artikelen

Meer weten?

Hendri Meilink

0523-264785
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Arbeidsvoorwaarden ook belangrijk in WKR

(29653x gelezen) | arbeidsvoorwaarden,werkkostenregeling,WKR,kostenvergoeding