Nieuws

Datum: woensdag 21 september 2016

Langdurig ziek? Bijtelling auto stopt niet

Als een werknemer wegens ziekte zijn auto van de zaak voor langere tijd niet kan gebruiken, vervalt de gebruikelijke bijtelling niet. Tenzij kan worden aangetoond dat er in dat jaar minder dan 500 km privé is gereden.

Bijtelling in verband met het privégebruik

Bij het beschikbaar stellen van een auto van de zaak geldt voor uw personeel in beginsel een bijtelling in verband met het privégebruik. Wat zijn de mogelijkheden voor deze bijtelling als een werknemer door omstandigheden, bijvoorbeeld door langdurig ziekte, de auto niet of nauwelijks gebruikt?

Bijtelling

Bovenstaande vraag is onlangs tot aan de Hoge Raad uitgevochten. Daarbij heeft de Hoge Raad gewezen op het uitgangspunt dat voor een ter beschikking gestelde auto in beginsel de bijtelling geldt, tenzij bewezen wordt dat met de auto niet meer dan 500 kilometer in het betreffende jaar privé is gereden.

Uitspraak Hoge Raad

Anders dan het hof vindt de Hoge Raad een ziekte, waardoor niet van de auto gebruik gemaakt kan worden, geen reden de bijtelling automatisch achterwege te laten. Uit de uitspraak valt op te maken dat daarbij van belang is dat ook anderen dan de werknemer zelf de auto kunnen gebruiken, zoals zijn partner of huisgenoten, of dat men zich kan laten rijden.

Bijtelling voorkomen

Is een auto ter beschikking gesteld en is de bestuurder voor langere tijd ziek, dan kan wel op andere wijze de bijtelling worden voorkomen. Dit is ook van belang als vanwege andere omstandigheden de auto langere tijd niet gebruikt kan worden, zoals verblijf in het buitenland.

De auto dient dan te worden ingeleverd bij de leasemaatschappij, samen met de sleutels en de bijbehorende papieren. De auto staat dan niet langer 'ter beschikking' en dus is vanaf dat moment de bijtelling niet meer aan de orde.

Let op!
Als de auto wordt ingeleverd bij de werkgever, kan de fiscus ervan uitgaan dat de auto door anderen gebruikt kan worden, waarvoor dan de bijtelling gaat gelden. U zult dan op andere wijze aan moeten tonen dat de auto niet voor privé doeleinden ter beschikking staat, bijvoorbeeld met een kilometeradministratie.

Heeft u een vraag over het ter beschikking staan van een auto waarvan langere tijd in privé geen gebruik gemaakt kan worden, neem dan contact met ons op.

Naar overzicht

Meer weten?

Leonie Pongers

053-4810481
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Langdurig ziek bijtelling stopt niet

(541x gelezen) | auto van de zaak,bijtelling,Langdurig ziek