Nieuws

Datum: vrijdag 8 april 2016

Invloed dienstbetrekking op fiscale voordelen ondernemer

Beïnvloedt uw dienstbetrekking de fiscale voordelen die gelden voor een ondernemer?

Fiscale voordelen

U bent een ondernemer zonder personeel en bent daarnaast bij één opdrachtgever in dienstbetrekking werkzaam. U heeft verschillende opdrachtgevers en loopt ondernemersrisico. Wat u betreft, is er geen enkele twijfel dat u een echte ondernemer bent. Of uw dienstbetrekking de fiscale voordelen beïnvloedt die gelden voor een ondernemer, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden.

Loon uit dienstbetrekking

Als het loon dat u ontvangt uit de dienstbetrekking kan worden aangemerkt als winst uit onderneming heeft de dienstbetrekking geen invloed op uw fiscale voordelen. Het telt dan gewoon mee voor bijvoorbeeld de mkb-winstvrijstelling en de toepassing van de zelfstandigenaftrek.

Kan het loon dat u ontvangt uit de dienstbetrekking niet worden aangemerkt als winst uit onderneming dan kunt u hierover niet de mkb-winstvrijstelling toepassen en komt u mogelijk niet in aanmerking voor bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek.

Winst uit onderneming

Het loon uit een dienstbetrekking wordt aangemerkt als winst uit onderneming als sprake is van:

  • een nauwe samenhang tussen de werkzaamheden in de dienstbetrekking en die in uw onderneming, en;
  • ondergeschiktheid van de dienstbetrekking aan uw onderneming.

Let op!

Of hiervan sprake is, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Overleg hierover met uw adviseur.

Naar overzicht

Meer weten?

Leonie Pongers

053-4810481
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Invloed dienstbetrekking op fiscale voordelen ondernemer

(662x gelezen) | zelfstandigenaftrek,MKB-winstvrijstelling,fiscale voordelen,dienstbetrekking