Nieuws

Datum: donderdag 3 maart 2016

WBSO en RDA melden vóór 1 april

Heeft u in 2015 innovatieve werkzaamheden verricht en gebruikgemaakt van de WBSO en mogelijk de RDA? Vergeet niet de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven door te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Doorgeven gerealiseerde uren voor 1 april

Zowel de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) als de RDA (Research en Development Aftrek) kennen een aantal verplichtingen. Een daarvan is het binnen drie kalendermaanden na afloop van het aanvraagjaar doorgeven van de gerealiseerde uren aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O-uren) en de eventuele kosten en uitgaven. U heeft hiervoor dus nog tot 1 april aanstaande de tijd. 

Wees op tijd!

Geef uw gerealiseerde S&O-uren, kosten en uitgaven in ieder geval vóór 1 april aanstaande door. U riskeert anders een boete. Datzelfde geldt als u niets doorgeeft. Bovendien vervalt dan uw fiscale voordeel over 2015 van de WBSO/RDA.

Let op!
Voor de innovatieve zelfstandige zonder personeel (zzp'er) die in 2015 gebruikgemaakt heeft van de WBSO geldt een afwijkende regeling. Hij/zij hoeft realisatie alleen te melden wanneer er minder dan 500 S&O-uren zijn gemaakt, tenzij ook gebruikgemaakt is van de RDA. Dan is een mededeling van de realisatie altijd verplicht.

Wijzigingen 2016: WBSO

Sinds 1 januari 2016 zijn de WBSO en de RDA samengevoegd tot één regeling onder de naam WBSO. De verplichting om binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar een mededeling te doen van het aantal gerealiseerde uren en de gerealiseerde kosten en uitgaven is niet veranderd.

Naar overzicht

Deel op:

Blogwebsite

Vol ondernemersadvies

Blogwebsite

Lees mee

De Jong en Laan - WBSO RDA melden voor 1 april

(828x gelezen) | WBSO,RDA,RVO