Nieuws

Datum: dinsdag 8 maart 2016

Voorkom belastingrente: doe suppletie BTW vóór 1 april 2016

Hebt u over 2015 te weinig btw aangegeven? Geef de btw dan alsnog aan met een suppletieformulier omzetbelasting. Doet u dat voor 1 april 2016, dan betaalt u geen belastingrente. Betaal de aangegeven btw nog niet, maar wacht op de naheffingsaanslag omzetbelasting.

Voorbeeld

Bij het opmaken van de jaarstukken 2015 in maart 2016 blijkt dat u over 2015 € 2000 te weinig btw hebt betaald. U vult het formulier Suppletie omzetbelasting in - via ons kantoor of via de site van de Belastingdienst - en stuurt dat vóór 1 april 2016 op aan de Belastingdienst. U betaalt dan geen belastingrente.

Zit u er € 1000 of minder naast? Stuur dan geen Suppletie omzetbelasting in. U kunt de correctie gewoon verwerken in de eerstvolgende btw-aangifte. U krijgt dan geen teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag en ook blijft berekening van belastingrente achterwege.Pas als u er meer dan € 1000 naast zit, dan moet u dat opgeven met een Suppletie omzetbelasting.

  • Let op

Doet u de btw-suppletie over 2015 na 31 maart 2016? Dan wordt de belastingrente berekend vanaf 1 januari 2016. Op dit moment is de belangrente 8,05% op jaarbasis. Als u meer dan € 1000 te veel btw over 2015 hebt aangegeven, dien dan ook een suppletie in. U krijgt dan binnen enkele weken een teruggaafbeschikking. Kleinere bedragen kunt u gewoon verwerken in de eerstvolgende btw-aangifte.

Mogelijk verzuimboete

Ook al dient u de Suppletie btw in, toch kunt u een verzuimboete krijgen van 5% van het btw-bedrag dat u moet betalen. U krijgt de boete als het te betalen bedrag € 20.000 of meer is, of als het te betalen bedrag 10 % of meer is dan de betaalde btw over de tijdvakken waarop de Suppletie btw betrekking heeft. Doet u geen Suppletie omzetbelasting terwijl u dat wel had moeten doen, dan kunt u boetes krijgen voor onjuiste btw-aangiften, het niet betalen van (een deel van) de btw en het niet doen van de Suppletie btw.

  • Tip

Lees ook 'BTW-suppletie, laat het geen dreun na worden!'

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Voorkom belastingrente doe suppletie BTW voor 1 april 2016

(7154x gelezen) | belasting,aangifte,belastingrente,suppletie,inkomstenbelasting