Nieuws

Datum: maandag 11 januari 2016

Opnieuw subsidie voor innovatieprojecten

Vanaf 1 februari kunt u weer subsidie aanvragen bij RVO voor innovatieve projecten in het MKB waar minstens tien bedrijven bij betrokken zijn.

Het gaat om een subsidie van 35% van de kosten met een maximum van €25.000 per deelnemend bedrijf.

Innovatieve projecten

Onder innovatieve projecten verstaat men zowel het ontwikkelen van een product, dienst of proces als een combinatie hiervan. U mag binnen het project aan eigen innovaties werken, maar minstens een deel van de innovatie moet collectief zijn. Maximaal 40% van uw aanvraag mag uit loonkosten bestaan (voor loonkosten geldt een vast bedrag van € 60 per uur).

Het is de bedoeling dat de deelnemende bedrijven begeleid worden door een non profit-organisatie, bijvoorbeeld de brancheorganisatie, die als penvoerder optreedt. De penvoerder ontvangt hiervoor een vast bedrag van €3000 per deelnemend bedrijf.

Vraag 1 februari direct aan

In november kon u deze subsidie ook aanvragen. Toen werd het subsidieplafond binnen één dag bereikt. Als het weer zo gaat, dan zal deze subsidie dus maar één dag (namelijk 1 februari 2016) aan te vragen zijn.

Zorgen dat uw aanvraag er 1 februari om 9.00 uur ligt, is echter niet nodig; de volgorde tussen de aanvragen die binnenkomen op de dag van overtekening, wordt door loting bepaald.

Bekijk ook onze Whitepaper Innovatiebox, belastingbesparing tot 80%.

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Subsidie innovatieprojecten

(1220x gelezen) | mkb,innovatieprojecten,subsidie