Nieuws

Datum: woensdag 23 december 2015

Hoeveel korting kan ik onbelast geven aan mijn werknemers?

Mijn werknemers ontvangen een 25% korting op de consumentenprijs, voor producten uit ons eigen bedrijf. Onze vaste klanten ontvangen standaard een korting van 5% van de consumentenprijs. Is de korting voor mijn werknemers belast of onbelast?

Belast of onbelast

Of deze korting belast of onbelast is, is afhankelijk van de hoogte van de totale korting op jaarbasis. Als uw werknemers een korting krijgen die anderen (niet-werknemers) ook krijgen, vormt deze korting geen loon en raakt deze de werkkostenregeling niet. De standaardkorting van 5% die uw vaste klanten krijgen, vormt daarom voor uw werknemers geen loon.

Gerichte vrijstelling voor branche-eigen producten

Voor de overige korting geldt een gerichte vrijstelling voor branche-eigen producten. Onder deze vrijstelling ontvangen uw werknemers een gericht vrijgestelde korting van maximaal 20% van de consumentenprijs, van het product. Dit met een maximum van
€ 500 per werknemer per kalenderjaar.

De door u gegeven korting van 20% (dat is de korting na vermindering van de standaardkorting voor vaste klanten) valt binnen deze gerichte vrijstelling. Als het totaal bedrag van de kortingen niet meer bedraagt dan € 500 per werknemer per kalenderjaar, zijn de kortingen voor uw werknemer dan ook onbelast.

Let op!
Voorwaarde is dat u de korting van 20% van de consumentenprijs aanwijst als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. Doet u dit niet, dan is de volledige korting van 20% bij uw werknemers individueel belast en dus niet vrijgesteld.

Eindheffingsbestanddeel

Heeft u de korting van 20% van de consumentenprijs aangewezen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte, maar bedraagt de totale korting meer dan € 500 per werknemer per jaar? Dan is het meerdere belast tegen 80% eindheffing als dit meerdere tezamen met alle overige aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen hoger is dan 1,2% van uw totale fiscale loonsom.

Naar overzicht

Meer weten?

Leonie Pongers

053-4810481
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - korting onbelast werknemers

(2085x gelezen) | vrijstelling,onbelaste kortingen,werknemers