Nieuws

Datum: donderdag 19 november 2015

Btw-gevolgen van donatie of vernietiging goederen

Een btw-belastingplichtige ondernemer die zijn onverkoopbare of afgeschreven goederen doneert aan bijvoorbeeld de voedselbank, hoeft de in aftrek gebrachte btw in principe niet terug te betalen. Hetzelfde geldt als de ondernemer deze goederen vernietigt.

Let op waarde van goederen

Als de goederen echter nog een waarde hebben, kan door de BUA (het Besluit Uitsluiting Aftrek Omzetbelasting) toch een correctie volgen. Dit is echter pas het geval als de donaties aan een bepaalde voedselbank per jaar meer bedragen dan € 227 (exclusief btw).

Tip
Onverkoopbare of afschreven goederen zullen over het algemeen niet veel waarde meer hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan voedingsmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is. Worden echter ook nog verkoopbare goederen gedoneerd, dan zal veel sneller de grens van € 227 (exclusief btw) bereikt worden.

Let op!
Wordt de grens van € 227 (exclusief btw) per begiftigde overschreden, dan wordt de volledige in aftrek gebrachte btw gecorrigeerd.

Vernietigen van onverkoopbare of afgeschreven goederen

Een btw-belastingplichtige ondernemer die zijn onverkoopbare of afgeschreven goederen vernietigt, hoeft de in aftrek gebracht btw niet terug te betalen. Hierbij is niet van belang of de goederen nog een waarde hebben.

In tegenstelling tot de btw-gevolgen bij donatie van dezelfde goederen, zal bij vernietiging in geen geval een correctie volgen.

Vragen Tweede Kamer

In de Tweede Kamer zijn tijdens het Wetgevingsoverleg vragen gesteld over de mogelijkheid om btw terug te vorderen van ondernemers die goederen afschrijven of vernietigen. De wens was aanwezig om hergebruik te eisen op straffe van btw-heffing.

De staatssecretaris heeft aangegeven heeft de Europese wetgeving een dergelijke eis is de weg staat. De vraag of bij donaties van voedsel aan voedselbanken de btw-heffing volledig achterwege kan blijven, is helaas ook ontkennend beantwoord. De correctie bij overschrijding van de grens van € 227 kan door Europese wetgeving niet komen te vervallen.

Naar overzicht

Meer weten?

Henry Fraterman

0548-537470
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Btw gevolgen donatie vernietiging goederen

(907x gelezen) | btw-gevolgen,donatie,goederen