Nieuws

Datum: woensdag 4 november 2015

Houd aanvraagtermijn WBSO 2016 in de gaten

Vanaf 2016 kunt u de financiële lasten van speur- en ontwikkelingswerkprojecten verlagen via de WBSO. De WBSO verlaagt de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor uw S&O-project.

Uiterste datum

De WBSO-aanvraag moet uiterlijk op de laatste dag van november zijn ingediend, wilt u er per 1 januari 2016 gebruik van kunnen maken.Voor zelfstandigen geldt dat de aanvraag WBSO vóór 1 januari 2016 moet zijn ingediend.

Nieuwe regeling

Vanaf 2016 is de Research & Development Aftrek (RDA) samengevoegd met de WBSO, de fiscale regeling voor research en development. U kunt het voordeel van de WBSO verrekenen via uw belastingaangifte. Bedrijven dragen minder loonheffing af en zelfstandigen krijgen een vaste aftrek. Het budget voor de nieuwe regeling is 1.143 miljard euro.

Let op!
Een WBSO-aanvraag moet uiterlijk één maand voorafgaand aan de start van de werkzaamheden binnen zijn bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Op RVO.nl vindt u uitgebreide informatie over de WBSO-regeling en kunt u ook controleren of u voor de regeling in aanmerking komt.

Voorbeeld
Wilt u op 1 maart 2016 gebruikmaken van de WBSO-regeling, dan moet u uiterlijk op 31 januari 2016 uw aanvraag bij RVO hebben ingediend.

WBSO

Met de WBSO helpt het ministerie van Economische Zaken bedrijven om de financiële lasten van speur- en ontwikkelingswerk-projecten te verlagen. Innovatieve bedrijven zorgen voor economische groei, een betere concurrentiepositie en meer werkgelegenheid.

Let op!
In de WBSO-regeling wordt de Nederlandse term 'speur- en ontwikkelingswerk' (afgekort tot S&O) gebruikt en niet de Engelse term 'research & development' (R&D).

Bron: HR praktijk

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Aanvraagtermijn WBSO 2016

(1351x gelezen) | WBSO,aanvraagtermijn,S&O-project