Nieuws

Datum: woensdag 14 oktober 2015

Wet Aanpak Schijnconstructies en de salarisstrook

Per 1 juli 2015 is een deel van de Wet Aanpak Schijnconstructies in werking getreden. Vanaf 1 januari 2016 zal het tweede deel van de wet effect krijgen. Dit houdt in dat werknemers minimaal het wettelijk nettominimumloon op hun bankrekening moeten krijgen.

Minimaal nettominimumloon

Dit raakt de salarisverwerking behoorlijk, zeker bij aanvang van de wet. De wet schrijft voor dat op een bankrekening van de werknemer minimaal het wettelijk nettominimumloon aan de werknemer betaald moet worden. Contant betalen mag dus niet meer.

Per werknemer nakijken

Per werknemer moet nagegaan worden of deze wel het wettelijk nettominimumloon betaald krijgt. Waarschijnlijk zal dit voor de meeste werknemers wel zo zijn, ook omdat bij veel cao's het minimumsalaris van die cao boven het wettelijk minimumloon ligt.

Verschillende situaties

Dit is echter niet in alle gevallen zo en in die situaties moet besproken worden welke aanpassingen gedaan moeten worden, zodat de wet wel wordt nageleefd. Dat gesprek moet er ook komen als het brutominimum salaris van de cao hoger is dan het wettelijk brutominimumloon, maar de werknemer door bruto of netto inhoudingen op het salaris een lager nettominimumloon ontvangt dan het wettelijk minimumloon. Uiteraard zijn hier uitzonderingen op en ook is de vraag wat te doen met een inhouding van bijvoorbeeld de personeelsvereniging.

Inspectiecontroles

De Inspectie SZW gaat de controle en naleving van deze wet op zich nemen. Zij zal inspectiecontroles gaan publiceren, zodat bekend wordt welke bedrijven zich niet aan de wet houden. Ook zal de Inspectie SZW informatie doorsturen naar organisaties die de NEN-certificering van bijvoorbeeld uitzendbureaus verzorgen, wat consequenties kan hebben voor de vrijwaring van hun opdrachtgevers.

Boetes en dwangsommen

Daarnaast kan de Inspectie SZW bestuurlijke boetes en dwangsommen opleggen. Zo kan het niet betalen van het salaris via een bankrekening leiden tot een boete van
€ 81.000 en het niet betalen van het minimumloon kan € 12.000 per betreffende werknemer gaan kosten.

Let op!
Ondanks dat belangenbehartigers van uitzendbureaus nog proberen om wijzigingen in deze wet door te voeren gaat deze gewoon in op 1 januari 2016.

Naar overzicht

Meer weten?

Hendri Meilink

0523-264785
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Wet Aanpak Schijnconstructies salarisstrook

(1517x gelezen) | WAS,Wet Aanpak Schijnconstructies,wettelijk nettominimumloon