Nieuws

Datum: dinsdag 13 oktober 2015

G-rekening enige mogelijkheid voor beperking aansprakelijkheid

Maakt u gebruik van een WKA-depotrekening bij de Belastingdienst? Dan ontvangt u een dezer dagen bericht van de Belastingdienst waarin ze aangeeft dat deze mogelijkheid komt te vervallen.

Achtergrond

Het is vanaf 1 januari 2016 niet meer mogelijk om als inlener of aannemer rechtstreeks bedragen te storten opeen zogenoemde WKA-depotrekening bij de Belastingdienst. De WKA-depots worden opgeheven. Wilt u uw inleners- of ketenaansprakelijkheid beperken dan kan dit alleen nog met storting op de G-rekening van de uitlener/onderaannemer.

Aansprakelijkheid

Als inlener of aannemer kunt u aansprakelijk worden gesteld voor niet betaalde loonheffingen en/of omzetbelasting door de uitlener/onderaannemer. Bij inlening kunt u te maken krijgen met inlenersaansprakelijkheid. Bij de uitbesteding van werk door een aannemer aan onderaannemers kan de ketenaansprakelijkheid een rol spelen.

Einde rechtstreekse storting

U kunt de aansprakelijkstelling onder meer beperken door een deel van het factuurbedrag te storten op een geblokkeerde rekening (G-rekening) van de uitlener of onderaannemer. Beperking van de aansprakelijkstelling is nu nog mogelijk door bedragen rechtstreeks te storten naar de Belastingdienst. Die mogelijkheid stopt dus per 1 januari 2016.

De Belastingdienst heft namelijk per die datum de WKA-depots op. Wilt u de inleners- of ketenaansprakelijkheid beperken of voorkomen dan bent u dus aangewezen op de G-rekening van de uitlener of onderaannemer.

Heeft de uitlener of onderaannemer waar u zaken mee doet geen G-rekening, dan kan deze een dergelijke rekening aanvragen bij de Belastingdienst.

Tenslotte

Doet u zaken met bepaalde beursgenoteerde uitzendondernemingen - die in het bezit zijn van een geldige zekerheidsverklaring (voor betaling van loonheffingen en btw) van de Belastingdienst - dan hoeft u onder voorwaarden voor vrijwaring van aansprakelijkheid niet een deel van het factuurbedrag op de G-rekening te storten.

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - G rekening enige mogelijkheid beperking aansprakelijkheid

(1111x gelezen) | belastingdienst,g-rekening,WKA-depot