Nieuws

Datum: dinsdag 15 september 2015

Verruiming en verhoging schenkingsvrijstelling eigen woning

De vrijstelling voor een eenmalige schenking voor de eigen woning wordt verhoogd en verruimd.

Twee veranderingen

In de eerste plaats wordt de vrijstelling structureel verhoogd van € 53.016 (bedrag 2016) tot € 100.000 (bedrag 2017). Daarnaast komt de beperking te vervallen dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind, waardoor er ook buiten de gezinssituatie gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling. Wel blijft de beperking van kracht dat de begunstigde tussen 18 en 40 jaar moet zijn.

Let op!
Het is pas per 1 januari 2017 mogelijk om gebruik te maken van deze uitgebreide schenkingsvrijstelling.

Tip
De woningeigenaar moet de schenking gebruiken voor de eigen woning. Dit ziet op de verwerving of verbouwing van een eigen woning, de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning en ook op de aflossing van de eigenwoningschuld of een restschuld van de vervreemde eigen woning.

Meer informatie? Download de whitepaper 'Prinsjesdag 2015'

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Verruiming en verhoging schenkingsvrijstelling eigen woning

(1648x gelezen) | Prinsjesdag,eigen woning,Schenkingsvrijstelling