Nieuws

Datum: woensdag 26 augustus 2015

Belastingdienst waarschuwt voor phisingmail. Open e-mail niet.

De Belastingdienst waarschuwt voor een valse e-mail die in omloop is. De e-mail heeft als afzender: Belastingdienst en is ondertekend door Bob Mols of Peter Veld. In de valse e-mail wordt verzocht om een belastingschuld zo spoedig mogelijk te betalen.

E-mail niet openen

De Belastingdienst waarschuwt mensen de e-mail niet te openen, maar hem meteen te verwijderen. De valse e-mail bevat de volgende tekst. Het bedrag en het betalingskenmerk kunnen afwijken.

Voorbeeld phisingmail

Van: Belastingdienst [mailto:belastingaangifte@belastingdienst.nl]
Onderwerp: [SPAM]Belastingaangifte 2014

Geachte heer/mevrouw,

Bij controle van onze administratie hebben wij geconstateerd dat er een betalingsachterstand is ontstaan van uw belastingaangifte 2014. Wij hebben geprobeerd om het openstaande bedrag te incasseren, helaas is dit niet gelukt op het rekeningnummer dat bij ons bekend staat. Het huidige openstaande saldo bedraagt € 113,48. U ontvangt ook een schriftelijke herinnering die vandaag per post is verstuurd.
Thans verzoeken wij u vriendelijk om dringend het opstaande bedrag van € 113,48 te betalen. U kunt het bedrag overmaken naar bankrekeningnummer NL74 INGB 0665 0094 45 ten name van "Belastingdienst" onder vermelding van "betalingskenmerk: BTW04082015".

Wij willen u erop wijzen dat, bij het uitblijven van de betaling, wij € 10,- kosten in rekening zullen brengen. U loopt verder het risico dat wij voor het verdere aanmaningstraject volgens de "Wet Incasso Kosten" 15% over het door u verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,- aan kosten in rekening zullen brengen. Betaal uw rekening gelden op tijd en voorkom extra kosten!

Wij zien uw betaling graag tegemoet en danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Bob Mols
Directeur Belastingdienst

 

Naar overzicht

Meer weten?

Henry Fraterman

0548-537470
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

Blogwebsite

Vol ondernemersadvies

Blogwebsite

Lees mee

De Jong en Laan - Belastingdienst waarschuwing phisingmail

(1612x gelezen) | belastingdienst,valse e-mail,phisingmail,spam