Nieuws

Datum: dinsdag 28 juli 2015

Nieuwe regels verzekeringsplicht dga

De regels voor de bepaling van de verzekeringsplicht van statutair bestuurders van bv’s en nv’s worden vanaf 1 januari 2016 vernieuwd. Vanaf die datum moet u rekening houden met de nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder.

Reden vernieuwing

Door wijzigingen van het bv-recht per 1 oktober 2012 sloten de criteria niet meer aan bij de nieuwe statutaire regelingen voor benoeming en ontslag van statutair bestuurders. Ook is de regeling vernieuwd vanwege ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Let op!
De nieuwe regeling geldt net als de huidige regeling alleen voor statutair bestuurders. Dat zijn  bestuurders die in het handelsregister zijn ingeschreven. 
Het uitgangspunt is dat een directeur-grootaandeelhouder verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, als hij onder de feitelijke macht van de algemene vergadering valt. Beslissend daarvoor is of de dga op grond van de statutaire regeling kan besluiten over zijn ontslag.

Even nakijken

Het merendeel van de statuten zal niet hoeven worden aangepast. Kijk dit jaar toch even de statutaire regeling over de benoeming en ontslag van bestuurders na, en of u inderdaad in het handelsregister bent ingeschreven als statutair bestuurder.

Meer dga's niet verplicht verzekerd

Ook dga's die met hun echtgenoot een beslissende stem hebben over hun ontslag, zijn niet verzekerd. In de nieuwe regeling is ook geregeld dat dga's die met familieleden zo'n beslissende stem hebben, niet verzekerd zijn. Daarom zullen vanaf 1 januari 2016 méér dga's niet meer verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekering dan onder de huidige regeling.

Nevengeschikte dga's

De regeling van nevengeschikte dga's blijft van kracht. Dat zijn statutair bestuurders die formeel hun eigen ontslag niet tegen kunnen houden, maar een (nagenoeg) gelijk belang in de vennootschap hebben als de andere statutair bestuurders.

Naar overzicht

Deel op:

Onze nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief

Schrijf u nu in

Blogwebsite

Vol ondernemersadvies

Blogwebsite

Lees mee

De Jong en Laan - Nieuwe regels verzekeringsplicht dga

(1394x gelezen) | dga,verzekering,ontslag,directeur,verzekeringsplicht,benoeming