Nieuws

Datum: dinsdag 28 juli 2015

Gelijke behandeling partneralimentatie in IB en SW

Aan alimentatie verwante verzorgingsuitkeringen (partneralimentatie) bij beëindiging van een langdurige samenwoning worden voortaan voor de IB en de schenkbelasting in de SW gelijk behandeld.

Zelfde behandeling

Dit heeft staatssecretaris Wiebes bekendgemaakt. Partneralimentatie tussen voormalige ongehuwd samenwonenden wordt voor de IB hetzelfde behandeld als alimentatie tussen voormalige echtgenoten. De uitkeringen zijn bij de ontvangende partner belast en bij de betalende partner aftrekbaar als onderhoudsverplichting voor zover sprake is van in rechte vorderbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen die berusten op een dringende morele verplichting tot voorziening in het levensonderhoud.

Schenkbelasting

Voor de schenkbelasting is partneralimentatie een schenking, maar deze is vrijgesteld voor zover sprake is van het voldoen aan een natuurlijke verbintenis. Volgens de staatssecretaris zijn de begrippen "natuurlijke verbintenis" en "dringende morele verplichting" inhoudelijk gelijk en moeten deze fiscaal ook gelijk worden behandeld.

Tremanormen

Het gaat om de natuurlijke verbintenis in de zin van artikel 6:3, lid 2, onderdeel b, BW. Uit praktische overwegingen en om in de praktijk discussies zo veel mogelijk te voorkomen, zal de Belastingdienst voor de beoordeling van de aanvaardbare hoogte van partneralimentatie voor de IB en de schenkbelasting in de SW aansluiten bij de zogenoemde Tremanormen, zoals opgenomen in het Rapport alimentatienormen van de Expertgroep Alimentatienormen.

Naar overzicht

Meer weten?

Henry Fraterman

0548-537470
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

Onze nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief

Schrijf u nu in

Blogwebsite

Vol ondernemersadvies

Blogwebsite

Lees mee

De Jong en Laan - Gelijke behandeling partneralimentatie IB SW

(957x gelezen) | partneralimentatie,ib,sw,samenwoning,echtgenoten,belast,belasting