Nieuws

Datum: donderdag 18 juni 2015

Wijziging pensioenregeling Metaal & Techniek

Door de wijziging in de pensioenregeling bij Pensioenfonds Metaal & Techniek per 1 januari 2015 moeten werkgevers op korte termijn een keuze maken.

Pensioenopbouw

Het gaat om de pensioenopbouw voor werknemers met een salaris boven de € 70.000. De afgelopen periode hebben werkgevers een herinnering over dit onderwerp ontvangen.

Huidige situatie

Vanaf 1 januari 2015 bouwt een werknemer over een salaris tussen € 70.000 en € 100.000 niet langer automatisch pensioenaanspraken op. In 2015 bouwt de werknemer standaard 1,55% pensioen op over het salaris tussen € 70.000 en € 100.000. De werkgever kan er voor kiezen de opbouw te verhogen naar 1,875%.

Vanaf 2016 bouwt de werknemer niet meer automatisch pensioen op boven de € 70.000. De werkgever kan ervoor kiezen om de pensioenopbouw over dit deel van het salaris te beëindigen of continueren.

Werkgever moet keuze kenbaar maken

De werkgever moet zijn keuze kenbaar maken aan Pensioenfonds Metaal & Techniek volgens onderstaande data.

  • Beslissing over de pensioenopbouw over het jaar 2015
    Verplichte excedentregeling op verzoek van de werkgever en een keuze aangeven vóór 1 juli 2015
  • Beslissing over de pensioenopbouw vanaf het jaar 2016
    Vrijwillige excedentregeling op verzoek van de werkgever en een keuze aangeven vóór 1 oktober 2015

Let op
De versobering van de pensioenopbouw heeft niet alleen gevolgen voor het ouderdomspensioen maar ook voor de hoogte van het direct ingaande nabestaandenpensioen. Als werkgever heeft u als ware de 'zorgplicht' om hierover met uw werknemer in gesprek te gaan. Al gaat het alleen maar om het civiel rechtelijke aspect van de arbeidsovereenkomst.

Naar overzicht

Deel op:

Onze nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief

Schrijf u nu in

Blogwebsite

Vol ondernemersadvies

Blogwebsite

Lees mee

De Jong en Laan - Wijziging pensioenregeling Metaal Techniek

(1086x gelezen) | wijziging,pensioenregeling,pensioen,metaal,techniek