Nieuws

Datum: dinsdag 16 juni 2015

Erfgenamen straks beter beschermd tegen schulden uit erfenis

Erfgenamen moeten beter beschermd worden tegen nalatenschapsschulden. Er moet een wijziging komen in het erfrecht waardoor een erfgenaam zijn privévermogen straks beter kan beschermen tegen een onverwachte schuld van de erflater, aldus Minister Van der Steur.

Aanvaarden kan op twee manieren

Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Op dit moment kan een erfgenaam een nalatenschap aanvaarden of verwerpen. Dit kan op twee manieren: zuiver of beneficiair.

  • Zuivere aanvaarding houdt in dat een erfgenaam de nalatenschap zonder voorbehoud accepteert. Na zuivere aanvaarding kan de erfgenaam vrij beschikken over alle nalatenschapsgoederen, maar staat hij met zijn privévermogen ook in voor schulden van de nalatenschap.
  • Beneficiaire aanvaarding houdt in dat een erfgenaam alleen met geërfd vermogen aansprakelijk is voor schulden van de nalatenschap. De erfgenaam moet de nalatenschap afwikkelen onder toezicht van de kantonrechter en kan pas beschikken over de nalatenschap als alle schulden zijn voldaan.

Zonder besef zuiver aanvaarden

In de praktijk blijkt dat erfgenamen al snel een nalatenschap zuiver aanvaarden zonder dat zij zich hiervan bewust zijn. Dat kan bijvoorbeeld door het meenemen van spullen of het erkennen van een schuld van de erflater. Omdat een eenmaal gemaakte keuze voor zuivere aanvaarding onherroepelijk is, kan een erfgenaam hierdoor in de financiële problemen komen.

Straks vereisten voor definitieve zuivere aanvaarding

Met het wetsvoorstel wil minister Van der Steur de regeling voor zuivere aanvaarding door een bepaalde gedraging verduidelijken. Zo is straks pas sprake van zuivere aanvaarding als een erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt of op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers.

Uitzondering

Verder komt de minister met een uitzonderingsclausule voor gevallen waarin de erfgenaam na zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld. Daarbij valt te denken aan de situatie dat pas na het overlijden van de erflater duidelijk wordt dat hij tijdens zijn leven een onrechtmatige daad heeft gepleegd en schadeplichtig is. Om te voorkomen dat een erfgenaam met privévermogen moet instaan voor een dergelijke schuld wordt een clausule voorgesteld. Op grond van deze clausule kan de erfgenaam de kantonrechter verzoeken om bescherming van zijn privévermogen.

Echte stelselwijziging volgens minister niet noodzakelijk

Uit het wetsvoorstel wordt duidelijk dat de minister niet kiest voor een nieuw erfrechtstelsel waarin erfgenamen een nalatenschap voortaan standaard beneficiair aanvaarden. Die keuze zou voor de meeste erfgenamen onnodige extra kosten met zich meebrengen omdat de nalatenschap dan volgens de wettelijke vereffeningsregels moet worden afgewikkeld. Bovendien zou die optie leiden tot een extra belasting van de rechterlijke macht. Volgens de minister is zo'n stelselwijziging ook niet noodzakelijk omdat veruit de meeste nalatenschappen positief zijn. Het huidige stelsel zorgt ervoor dat de meeste erfgenamen op eenvoudige wijze, namelijk in onderling overleg, de nalatenschap kunnen afwikkelen.

Naar overzicht

Deel op:

Blogwebsite

Vol ondernemersadvies

Blogwebsite

Lees mee

Onze nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief

Schrijf u nu in

Interesse?

Bekijk direct al  onze vacatures

Naar vacatures

De Jong en Laan - Erfgenamen beschermd schulden erfenis

(1476x gelezen) | regels,erfenis,erven,erfrecht,ergenamen,erfgenaam,aanvaarden,nalatenschap