Nieuws

Datum: woensdag 3 juni 2015

Eerste Kamer stemt unaniem in met Wet Aanpak Schijnconstructies

In de Eerste Kamer hebben alle partijen ingestemd met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Belangrijke basis

De wet biedt een belangrijke basis voor het bereiken van gelijk loon voor gelijk werk. Het zorgt ervoor dat uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie worden tegengegaan. 

Controle uitbetaling minimum loon

De meeste onderdelen van de wet gaan per 1 juli 2015 in, enkele onderdelen per 1 januari 2016. Dit laatste geldt voor het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon, de verplichte girale betaling van tenminste het minimumloon en de specificatie van de onkostenvergoedingen op de loonstrook. Deze laatste maatregelen worden genomen zodat het beter te controleren is dat het minimumloon daadwerkelijk wordt uitbetaald, maar vragen wat extra voorbereidingen van werkgevers.

Ketenaansprakelijkheid

Vanaf 1 juli 2015 komt er een ketenaansprakelijkheid voor werkgevers en opdrachtgevers om het cao-loon te betalen, de Inspectie SZW gaat de namen van gecontroleerde bedrijven bekend maken en werkgevers- en werknemersorganisaties en de inspectie zullen informatie uitwisselen als zij vermoeden dat er geen cao-loon wordt uibetaald.

'Decent work'

Het kabinet wil ook binnen Europa de oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden bestrijden. Een van de prioriteiten van het kabinet tijdens het Europees voorzitterschap in 2016 is daarom de inzet op 'decent work'. De WAS is een uitwerking van de afspraken die gemaakt werden in het Sociaal Akkoord in april 2013.

Bron: Rijksoverheid

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Eerste Kamer stemt unaniem in met Wet Aanpak Schijnconstructies

(1380x gelezen) | ketenaansprakelijkheid,WAS,Wet Aanpak Schijnconstructies,instemming