Nieuws

Datum: dinsdag 12 mei 2015

Marianne van der Zijde en de Jong & Laan

De Jong & Laan accountants belastingadviseurs ontwikkelt haar controlepraktijk stevig door en heeft Marianne van der Zijde gevraagd haar daarin te ondersteunen. Van der Zijde, tot half februari 2015 Hoofd Toezicht Kwaliteit Accountantscontrole en Verslaglegging bij de AFM, ziet het als een uitdaging om bij een regionaal sterk kantoor bij te dragen aan de verdere kwaliteitsgroei van de controlepraktijk.

Roland Ogink, lid van de directie bij de Jong & Laan, licht toe waarom hij het voormalig hoofd van de instantie die zijn organisatie controleert heeft gevraagd. "We zijn een heel nieuw tijdperk in de accountancy ingegaan. Vanuit maatschappelijke verantwoording maakt onze beroepsgroep een wezenlijke verandering door. Dat betekent ook dat er verschuivingen in de markt optreden. Wij zien dat als een grote kans voor onze organisatie en daar zetten wij,  samen met Marianne, vol op in."

Driesporenbeleid

Omdat bij de Jong & Laan ambitie en gezond verstand hand in hand gaan, zijn de plannen voor de controlepraktijk ingezet met een driesporenbeleid. Ten eerste heeft Ogink zich persoonlijk gericht op de totstandkoming van een NBA-werkgroep die zich bezighoudt met de implementatie van de maatregelen uit het NBA-rapport 'In het publiek belang' voor vergunninghoudende niet-OOB-kantoren. Ogink: "Sinds de publicatie van het rapport werken we aan de implementatie hiervan. En omdat we toch al middenin de doorontwikkeling zaten, willen we ook graag op beleidsniveau in de beroepsgroep participeren. Dat is goed voor het product controle en goed voor onze organisatie."

Het tweede spoor is vooral intern. Met Marianne van der Zijde wil de marktleider in Noord- en Oost-Nederland de eigen controleorganisatie uitdagen nog meer te focussen op de kwaliteit en toekomstbestendigheid van de processen. Ogink: "We onderkennen de impact van de vernieuwing in het vak en het beroep dat de maatschappij daarbij op ons als accountants doet. Wij willen dit gedegen in onze organisatie en in onze cultuur inbedden. De afgelopen jaren hebben we al stevig ingezet op kwaliteit en IT. Nu gaan we dat  met Marianne verder verfijnen en versnellen. We gaan tot in de finesses de haarvaten van de organisatie in."

Daarnaast wordt spoor drie ingezet, de commerciële groei van de controlepraktijk. Ogink: "Op dit moment hebben wij een aanzienlijke controlepraktijk. Met alle aanwezige impulsen, zijn we klaar voor een volgende fase. Wij hebben onze organisatie op orde. De kwaliteit, de slagkracht en de ambitie zijn er. Onze accountants merken de signalen in de markt, de behoefte aan onze wijze van dienstverlening en pakken de kansen al in de dagelijkse praktijk. We gaan groeien."  

Marianne van der Zijde

Voor Marianne van der Zijde is dit een goed moment om in te stappen en de organisatie de Jong & Laan te ondersteunen:  "Na mijn jaren bij de AFM wil ik graag vanuit een bredere invalshoek kennis opdoen", aldus Van der Zijde. "Bij de Jong & Laan kom ik veel dichter bij de praktijk. Juist die nuchtere, gedegen lijn die zij kiezen in de doorontwikkeling spreekt mij daarbij aan. Naast de Jong & Laan richt ik mij op het ondersteunen van  andere accountantsorganisaties  en accountants bij het borgen van de kwaliteit van de accountantscontrole in brede zin. Als onafhankelijk adviseur doe ik dat onder andere door mijn columns op Accountant.nl, als  gastspreker, klankbord voor bestuurders en als coach van externe accountants en hun teams."

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roland Ogink, lid directie de Jong & Laan, via telefoonnummer 0546- 660760 of e-mail: communicatie@jonglaan.nl.

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Marianne van der Zijde en de Jong en Laan

(3011x gelezen) | AFM,controlepraktijk,doorontwikkelen,kwaliteitsgroei