Nieuws

Datum: vrijdag 3 april 2015

Wijziging koop- naar huurwoningen: doe vóór 16 mei suppletie omzetbelasting

De verkoop van nieuwbouwwoningen is de laatste jaren sterk teruggelopen. Hierdoor hebben veel ondernemers die eerder nieuwbouwwoningen kochten/zelf bouwden een voorraad onverkochte woningen. Om de schade te beperken, verhuren zij deze woningen (tijdelijk).

Corrigeren omzetbelasting

De verhuur van woningen is vrijgesteld van omzetbelasting. Omdat de woningen waren bestemd voor een met omzetbelasting belaste verkoop, is bij de aankoop/bouw van de woning de voorbelasting in aftrek gebracht. Als alsnog vrijgesteld wordt verhuurd, moet de aftrek van voorbelasting worden gecorrigeerd.

Suppletie indienen

De Belastingdienst is bezig met een landelijke actie. Ondernemers worden gewezen op de mogelijke onjuiste verwerking van de voorbelasting en worden in de gelegenheid gesteld een suppletie in te dienen. Als u de suppletie indient voor 16 mei, wordt de suppletie aangemerkt als een vrijwillige verbetering, waardoor de boete is gemaximeerd tot 5% van de verschuldigde omzetbelasting met een maximum van € 4.920 per kalenderjaar.

Voorkom vergrijpboete

De Belastingdienst gaat na 31 mei 2015 ondernemers actief benaderen en controles instellen. Dan kan er geen sprake meer zijn van een vrijwillige verbetering. Om vergrijpboeten te voorkomen is het, gelet op de actie van de Belastingdienst, van belang om tijdig suppleties in te dienen.

Hoe corrigeren

De manier van corrigeren hangt af van de situatie. We beschrijven de diverse situaties en hun gevolgen hierna. Bij de correctie van de voorbelasting wordt onderscheid gemaakt tussen:

Aangekochte nieuwbouwwoningen
Bij aankoop van de woning is de aan de koper in rekening gebrachte omzetbelasting in aftrek gebracht. De woning heeft gedurende de periode waarin werd geprobeerd de woning te verkopen, leeggestaan. De vrijgestelde verhuur leidt tot een eerste ingebruikneming van de woning. Hierdoor moet de bij de aankoop van de woning in aftrek gebrachte omzetbelasting in één keer worden gecorrigeerd bij aanvang van de vrijgestelde verhuur.

Zelf gebouwde nieuwbouwwoningen
Bij zelf gebouwde nieuwbouwwoningen wordt onderscheid gemaakt tussen woningen die vóór 1 januari 2014 in gebruik genomen zijn en woningen die na 31 december 2013 in gebruik genomen zijn

  • Vóór 1 januari 2014 voor vrijgestelde verhuur in gebruik genomen woningen geldt dat de ingebruikneming voor vrijgestelde verhuur leidt tot een integratieheffing. Op het moment van ingebruikname, is de ondernemer omzetbelasting verschuldigd over de voortbrengingskosten van de woning.
  • Voor na 31 december 2013 in gebruik genomen woningen geldt dat de ingebruikneming voor vrijgestelde verhuur leidt tot een correctie van de voorbelasting. Op het moment van ingebruikname voor vrijgestelde verhuur moet de voorbelasting in één keer worden gecorrigeerd.

Latere verkoop

Als de woning na een periode van vrijgestelde verhuur alsnog wordt verkocht, kan er mogelijk herziening van de voorbelasting plaatsvinden. Dit kan alleen als de levering van de woning plaatsvindt binnen twee jaar na eerste ingebruikneming (voor vrijgestelde verhuur). De levering van de woning binnen twee jaar na eerste ingebruikneming is immers verplicht belast met omzetbelasting. Hierdoor kan tenminste 8/10 van de voorbelasting alsnog worden teruggevraagd. Een levering van de woning na twee jaar na eerste ingebruikneming leidt niet tot herziening van de voorbelasting. Deze levering is vrijgesteld van omzetbelasting. Een optie belaste levering voor een woning is niet mogelijk.

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Wijziging koop naar huurwoningen doe voor 16 mei suppletie omzetbelasting

(1348x gelezen) | suppletie,omzetbelasting,huurwoning,koopwoningen