Nieuws

Datum: woensdag 22 april 2015

Sneller beloond voor in dienst nemen jongere

Er zitten nog steeds te veel jongeren thuis zonder baan. Het kabinet legt zich daar niet bij neer. Om meer jongeren aan de slag te krijgen, wordt de premiekorting voor het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde jongere verruimd met ingang van 1 juli 2015.

Regeling in een notendop

Als u een uitkeringsgerechtigde jongere in dienst neemt in de leeftijd tussen 18 en 27 jaar, komt u onder voorwaarden in aanmerking voor de premiekorting jongere werknemers. De korting geldt tijdelijk tot 1 januari 2018. Per jongere die u aanneemt, ontvangt u €3.500 korting per jaar voor de duur van de dienstbetrekking en dit voor maximaal twee jaar. Voorlopig kunt u de premiekorting alleen toepassen voor uitkeringsgerechtigde jongeren die u vóór 1 januari 2016 in dienst neemt.

Voorwaarden 

Een van de voorwaarden voor het toepassen van premiekorting jongere werknemers is dat het moet gaan om een dienstbetrekking van ten minste 32 uur per week op basis van minimaal een halfjaarcontract. 

Verruiming op komst

Die voorwaarde wordt versoepeld. Met ingang van 1 juli 2015 gaat de eis van ten minste 32 uur per week omlaag naar ten minste 24 uur per week. Neemt u dus op of na 1 juli 2015 een uitkeringsgerechtigde jongere in dienst, dan komt u sneller in aanmerking voor de premiekorting. De eis van minimaal een halfjaarcontract blijft ongewijzigd.

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Sneller beloond voor in dienst nemen jongere

(1597x gelezen) | premiekorting,jongeren,werkloosheid,aannemen