Nieuws

Datum: donderdag 30 april 2015

Minimumloon iets omhoog per 1 juli 2015

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon gaan weer iets omhoog per 1 juli 2015. Als werkgever bent u verplicht ten minste het minimumloon aan uw werknemers uit te betalen.

Stijging minimumloon

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon worden telkens op 1 januari en op 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in Nederland. Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2015:

 • € 1.507,80 per maand (januari 2015: € 1.501,80)
 • € 347,95 per week (januari 2015: € 346,55)
 • € 69,59 per dag (januari 2015: € 69,31)

Ook de minimumjeugdlonen voor 15 t/m 22-jarige werknemers gaan per 1 juli aanstaande iets omhoog.

 • 22 jaar: € 1.281,65 per maand
 • 21 jaar: € 1.093,15 per maand
 • 20 jaar: € 927,30 per maand
 • 19 jaar: € 791,60 per maand
 • 18 jaar: € 686,05 per maand
 • 17 jaar: € 595,60 per maand
 • 16 jaar: € 520,20 per maand
 • 15 jaar: € 452,35 per maand

Let op
Het wettelijk minimumloon geldt als minimum beloning voor uw werknemers. Zorg ervoor dat uw werknemers niet worden onderbetaald. U riskeert anders forse boetes.

Aanpak schijnconstructies

Momenteel behandelt de Eerste Kamer een wetsvoorstel over de aanpak van schijnconstructies. Het wetsvoorstel bevat verschillende maatregelen die ervoor moeten zorgen dat iedereen die in Nederland werkt, ook daadwerkelijk het loon krijgt waar hij of zij recht op heeft. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, mogen werkgevers het minimumloon niet meer contant uitbetalen.

Inhoudingsverbod

Ook is het straks niet langer mogelijk om een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding uit te betalen of bedragen in te houden op het minimumloon. Op dit inhoudingsverbod kan een uitzondering gelden. Details hierover volgen later.

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Minimumloon per 1 juli 2015 iets omhoog

(1307x gelezen) | cao,stijging minimumloon,jeugdloon