Nieuws

Datum: maandag 2 februari 2015

Jaarlijkse informatieplicht voor de voormalig ANBI

Is de ANBI-status van uw instelling op of na 1 januari 2013 beëindigd? Had uw instelling op dat moment een ANBI-vermogen van meer dan € 25.000?

ANBI-status

Indien beide vragen met ja zijn te beantwoorden, dan bent u verplicht de Belastingdienst jaarlijks te informeren over schenkingen en het vermogensverloop van uw instelling na beëindiging van de ANBI-status.

De jaarlijkse informatie gaat over:

  • het verloop van het ANBI-vermogen vanaf het moment dat de ANBI-status eindigde. Wat was het eigen vermogen op dat moment, welke bedragen heeft uw instelling uitgegeven aan realisatie van haar doelstelling en wat zijn de beheerskosten geweest?
  • de bedragen en de ontvangers van schenkingen.

Wees op tijd

De opgaaf van vermogen en schenkingen in 2013 van uw voormalige ANBI-instelling moet vóór 1 mei 2015 bij de Belastingdienst binnen zijn. Gegevens over het boekjaar 2014 moeten vóór 1 september 2015 zijn ingediend.

Naar overzicht

Meer weten?

Henry Fraterman

0548-537470
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Jaarlijkse informatieplicht voor de voormalig ANBI

(991x gelezen) | anbi,belastingdienst