Nieuws

Datum: donderdag 5 februari 2015

Bedrijven willen overdraagbaar quotum arbeidsgehandicapten

Werkgevers willen werk kunnen uitbesteden aan organisaties die wel voldoende arbeidsgehandicapten in dienst hebben. Deze sociale ondernemingen moeten hun 'rechten' kunnen overdragen aan bedrijven met te weinig arbeidsgehandicapten.

Boete

Op die manier hopen werkgevers, die niet aan de Quotumwet voldoen, onder een boete uit te komen. De overheid heeft met sociale partners afgesproken dat er tussen nu en 2026 125.000 extra banen voor arbeidsgehandicapten bijkomen, waarvan 25.000 bij de overheid. Bedrijven die niet genoeg arbeidsgehandicapten in dienst nemen, krijgen door de Quotumwet een boete  van 5000 euro per oningevulde plaats.

Dynamische arbeidsmarkt

De wet moet veel meer aansluiten 'op de dynamische manier waarop de arbeidsmarkt nu eenmaal werkt', vindt Bert van Boggelen van de Normaalste Zaak, een netwerk van ruim tweehonderd bedrijven die gehandicapten aan werk helpen.

Op zoek naar oplossingen

Het idee is nu juist, zegt CNV-voorzitter Maurice Limmen, dat we proberen het werk zo in te delen dat ook mensen met een beperking mee kunnen doen. De twee gescheiden werelden die door het uitbesteden van werk zijn ontstaan willen we weer verenigen. Werkgevers hebben daar ook hun handtekening onder gezet. Zij moeten dus op zoek naar oplossingen. En die zijn er.'

Uitbesteding

Bedrijven besteden werk uit zodat ze zich kunnen toeleggen op waar ze goed in zijn, zegt Jannes van der Velde van werkgeversvereniging AWVN. 'Dat maakt ze sterker, zo verdienen ze hun geld. Met toeleveranciers kunnen ze afspraken maken over hoeveel arbeidsgehandicapten er worden ingezet.'

Hogeropgeleiden

In december besloot Klijnsma al om de Quotumwet aan te passen. Hierdoor vallen hogeropgeleiden, die eerder buiten de boot dreigden te vallen, ook onder de doelgroep van de wet. Klijnsma schat hun aantal op 20.000 tot 30.000.

Bron: P&O actueel

Naar overzicht

Meer weten?

Hendri Meilink

0523-264785
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Bedrijven willen overdraagbaar quotum arbeidsgehandicapten

(1118x gelezen) | quotumwet,arbeidsgehandicapten,uitbesteding