Nieuws

Datum: maandag 12 januari 2015

Op basis van welk bedrag berekent u de transitievergoeding?

Vanaf 1 juli 2015 krijgt u te maken met een transitievergoeding als u het dienstverband wilt beëindigen van een werknemer die 24 maanden of langer bij u heeft gewerkt. Op basis van welk bedrag berekent u de transitievergoeding?

Bruto uurloon, arbeidsduur per maand

Het loon wordt berekend door het voor de werknemer op dat moment geldende brutouurloon te vermenigvuldigen met de overeengekomen arbeidsduur per maand. Zaken als het werkgeversaandeel in de pensioenpremie, de werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet, de door de werkgever beschikbaar gestelde auto en kostenvergoedingen worden niet tot het uurloon gerekend.

Loonbegrip transitievergoeding

Het loon voor de transitievergoeding is weer ruimer dan het loonbegrip van de aanzegvergoeding (vergoeding voor werknemer als werkgever bij tijdelijk contract niet tijdig aanzegt als het contract niet wordt verlengd) omdat de volgende looncomponenten ook meetellen:

  • 1/12e deel van de vakantiebijslag en de vaste eindejaarsuitkering waar de werknemer binnen 12 maanden recht op zou hebben bij voortzetting contract
  • 1/12de deel van de overeengekomen vaste looncomponenten in de 12 maanden voorafgaand aan het einde van het contract
  • 1/36ste deel van de overeengekomen variabele looncomponenten in de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin het contract eindigt

Verschil vaste en variabele looncomponenten

Vaste looncomponenten zijn componenten die niet afhankelijk zijn van het functioneren van de werknemer of het resultaat van de onderneming. Het gaat hier om de ploegentoeslag en de overwerkvergoeding. Variabele looncomponenten daarentegen zijn componenten die wel afhankelijk zijn van het resultaat van de onderneming en/of de prestaties van de werknemer. Uitsluitend bonussen, winstuitkeringen en eindejaarsuitkeringen zijn variabele looncomponenten. Variabele looncomponenten tellen alleen mee als ze met de werkgever zijn overeengekomen. Bij een contract van 24 maanden telt 1/24ste deel mee van de overeengekomen variabele looncomponenten die tijdens de duur van het contract zijn uitgekeerd.

Naar overzicht

Meer weten?

Henk Hansma

0528-262323
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Transitievergoeding wat bent u kwijt?

(2308x gelezen) | Zorgverzekeringswet,pensioenpremie,transitievergoeding