Nieuws

Datum: maandag 12 januari 2015

Wijziging premievrijstelling arbeidsongeschiktheid voor zelfstandige beroepsbeoefenaren

Veel zelfstandige beroepsbeoefenaren hebben geregeld dat het (beroeps)pensioenfonds de pensioenpremie doorbetaalt als zij arbeidsongeschikt raken. Dit heet de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Zelf aangeven

Tot 1 januari 2015 was premievrijstelling automatisch geregeld. Vanaf 1 januari 2015 moet een deelnemer aan het pensioenfonds zelf aangeven of hij/zij wel of geen premievrijstelling mee wil verzekeren. Vanaf 1 januari 2015 mag het pensioenfonds namelijk alleen nog premievrijstelling bij blijvende en volledige beroepsarbeidsongeschiktheid verlenen, als de deelnemer kan aantonen een inkomensvervangende uitkering op minimumloonniveau te ontvangen. Als op het moment van vaststelling van de blijvende volledige beroepsarbeidsongeschikt blijkt dat de deelnemer geen inkomensvervangende uitkering of WIA-uitkering heeft, mag het pensioenfonds geen vrijstelling van premiebetaling pensioenregeling verlenen. De gevolgen daarvan zijn:

  • Geen verdere opbouw van het ouderdomspensioen
  • Verlaging of zelfs het geheel vervallen van het nabestaandenpensioen.

Risico (zelfstandig) ondernemer

Wie lopen er met name risico? Dat is de (zelfstandig) ondernemer die geen goede inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten. Ook zijn/haar werknemers kunnen hierdoor worden getroffen indien zij een uitkering ontvangen die onder het minimumloonniveau komt te liggen.

Contact

Wilt u weten of u uw pensioen en de premievrijstelling voldoende verzekerd heeft? Neem dan contact op met uw adviseur.

Naar overzicht

Meer weten?

Ron Mulder

0548-537470
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Belangrijke wijziging voor zelfstandige beroepsbeoefenaren voor premievrijstelling bij arbeidsongeschikt

(1407x gelezen) | arbeidsongeschiktheid,premievrijstelling,arbeidsongeschiktheidsverzekering