Nieuws

Datum: maandag 12 januari 2015

S&O en RDA: regels in 2015

Met de afdrachtvermindering S&O kunt u de financiële kosten van research and development-projecten verlagen door een subsidie op de loonkosten.

Regels 

In 2015 gelden de volgende regels:

  • De afdrachtvermindering voor niet-starters bedraagt 35% van het S&O-loon
  • Voor starters bedraagt dit percentage 50%
  • Dit percentage geldt tot een S&O-loon van maximaal € 250.000
  • Het percentage van het resterende S&O-loon (boven de € 250.000) bedraagt 14%,
  • De maximale afdrachtvermindering S&O bedraagt € 14 miljoen
  • De afdrachtvermindering kan verrekend worden met alle tijdvakken van het kalenderjaar waarop een S&O-verklaring (deels) betrekking heeft
  • De S&O-periode bedraagt 12 maanden per kalenderjaar voor alle werkgevers

In 2015 kunt u alleen nog een beroep doen op de afdrachtvermindering S&O als u een onderneming drijft. Het contractonderzoek door publieke kennisinstellingen, zoals universiteiten en onderzoeksinstituten, is uit de S&O-afdrachtvermindering gehaald.

Tip
Een aanvraag Afdrachtvermindering S&O doet u via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U kunt hier ook terecht voor begeleiding, bemiddeling en advies voor programma's op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Meer informatie vindt u op www.rvo.nl

Research & Development Aftrek (RDA)

Aanvullend op afdrachtvermindering S&O is er de RDA. De RDA wordt eveneens aangevraagd via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl). De RDA levert een extra aftrekpost op in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting voor andere kosten en uitgaven voor het project, niet zijnde loonkosten. Denk hierbij aan prototypes of onderzoeksapparatuur. De aftrek voor Research & Development-activiteiten bedraagt in 2015 60% van de kosten. Het kabinet wil naar aanleiding van signalen uit het bedrijfsleven onderzoeken of de RDA met ingang van 2016 met de Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O)-afdrachtvermindering kan worden samengevoegd tot één geïntegreerde regeling.

Naar overzicht

Meer weten?

Tom Meuleman

06-46098578
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Afdrachtvermindering speur  ontwikkelingswerk

(2158x gelezen) | RDA,S&O,afdrachtsvermindering