Nieuws

Datum: vrijdag 19 december 2014

Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 met aanvullingen

De Belastingdienst heeft de tweede uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2015' gepubliceerd. Hierin is informatie te vinden over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2015 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.

Aanvullingen en veranderingen in de 2e uitgave

In de 2e uitgave heeft de fiscus een aantal onderwerpen toegevoegd en bestaande onderwerpen uitgebreid. Ook heeft de Belastingdienst een paar fouten verbeterd.

Toegevoegde onderwerpen

 • 14. Verklaring arbeidsrelatie 2014 blijft tijdelijk ook in 2015 geldig
 • 15. Bijtelling voordeel privégebruik auto
 • 16. Indexering boetes
 • 17. Loonbelastingtabellen: nieuwe kolom in de tabel bijzondere beloningen
 • 18. Veranderingen in de pensioenregelingen
 • 19. Hoger premiedeel ZW-flex bij einde eigenrisicodragerschap ZW
 • 20. Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2015

Aanvullingen en verbeteringen

 • In de inleiding is toegevoegd wat de fiscus verstaat onder 'loonheffingen inhouden en betalen'.
 • In punt 1 is onder de kop 'Wanneer is er sprake van een concern?' een alinea toegevoegd met informatie over stichtingen.
 • In punt 2 is de informatie over verbonden lichamen verwijderd. Deze wijziging is niet doorgegaan.
 • In punt 8 is de informatie over het verrekenen van de premiekorting met een aangifte onder een ander subnummer in een eerder aangiftetijdvak verwijderd. Dit was al mogelijk.
 • In punt 8 is onder de kop 'Verkeerde begindatum inkomstenverhouding bij uitzendkrachten' de zin over de polisadministratie gewijzigd.
 • In punt 10 is het volgende gewijzigd:
 • In de 2e alinea is 'maar minder is dan € 100.670' veranderd in 'maar niet meer is dan € 100.670'. En € 100.670 of hoger' is veranderd in 'hoger dan € 100.670'.
 • De arbeidskorting voor werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt, is toegevoegd.

Download de volledige nieuwsbrief Loonheffingen 2015 hier

Bron: Belastingdienst

Naar overzicht

Anderen bekeken

Meer weten?

Leonie Pongers

053-4810481
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 met aanvullingen

(1553x gelezen) | werkkostenregeling,auto,loonheffingen,loonheffing