Nieuws

Datum: maandag 8 december 2014

Minder kortingen door nieuwe pensioenregels

Door de nieuwe spelregels voor pensioenfondsen hebben ouderen minder kans op forse kortingen. Daar staat tegenover dat ze ook minder kans hebben dat hun pensioenen meestijgen met het prijspeil.

Analyse CPB

Het Centraal Planbureau schrijft dat in een analyse die het op verzoek van het CDA heeft gemaakt. Een door het CDA aangedragen alternatief zou zorgen dat de pensioenen op korte termijn meer verhoogd kunnen worden. Voor jongeren zou dat alternatief echter negatief uitpakken.

Voorstel nog behandelen

De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel over nieuwe pensioenspelregels nog behandelen. Het is niet zeker dat dat dit jaar nog lukt, waardoor de maatregelen niet per 1 januari kunnen ingaan, zoals het kabinet wil. De nieuwe pensioenregels zijn sterk omstreden; pensioenfondsen en vakbeweging hebben veel kritiek. De regels komen erop neer dat pensioenfondsen hogere financiële buffers moeten aanhouden en dus voorzichtiger met hun geld moeten omgaan.

Andere aanpassing gaat wel in

Op 1 januari gaat ook een andere pensioenaanpassing van het kabinet in: de verlaging van het jaarlijkse bedrag dat werkenden voor hun pensioen opzij mogen zetten. Deze wet is al wel door het parlement goedgekeurd.

Premiedaling

De gezamenlijke pensioenplannen van het kabinet leiden tot een forse premiedaling, heeft het CPB al eerder becijferd. In totaal gaat het dit en volgend jaar om 13 procent.

Bron: Accountancynieuws

Naar overzicht

Meer weten?

Ron Mulder

0548-537470
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Minder kortingen door nieuwe pensioenregels

(1041x gelezen) | pensioen,premiedaling,pensioenfonds,pensioenregels