Nieuws

Datum: maandag 13 oktober 2014

Besluit ‘Fiscale behandeling aanspraken medisch specialisten op transitiefonds’

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft een nieuw beleidsbesluit gepubliceerd. Dit beleidsbesluit gaat over de fiscale behandeling van de aanspraken van medisch specialisten op een transitiefonds in het geval zij besluiten over te stappen van vrijgesteld ondernemer naar loondienst en zij voor deze overstap compensatie krijgen voor de goodwill die aan hun onderneming verbonden is.

Niet in winst betrokken

De staatssecretaris keurt goed dat de aanspraak van de medisch specialist op enig transitiefonds niet in de winst wordt betrokken op het moment van verkrijging van deze aanspraak. De uitbetaling uit het transitiefonds wordt te zijner tijd belast als nagekomen ondernemingsbate (en vormt dus geen loon uit dienstbetrekking).

Twee situaties 

Er vallen twee situaties te onderscheiden op het moment van verkrijging van de desbetreffende aanspraak:

1. De boekwaarde van de geactiveerde goodwill is nihil: Voor deze situatie geldt de hiervoor beschreven goedkeuring.

2. De boekwaarde is nog niet geheel afgeschreven: De aanspraak op het moment van de verkrijging is belast als winst uit onderneming tot de hoogte van de boekwaarde van de geactiveerde goodwill. Op dat moment dient de boekwaarde van de goodwill verminderd te worden met het bedrag van de aanspraak en ten hoogste tot nihil. Aldus wordt de heffing over de aanspraak op het transitiefonds gecompenseerd door de afwaardering van de geactiveerde goodwill. Er is dan feitelijk geen inkomstenbelasting verschuldigd op het moment van verkrijging van de aanspraak. Vervolgens is de uitkering uit het transitiefonds als nagekomen bate uit onderneming belast voor zover deze voortvloeit uit het nog niet eerder belaste deel van de aanspraak.

Schuld

Een schuld die destijds is aangegaan in verband met de betaling van de goodwill, gaat bij staking van de onderneming over naar box 3. Dat geldt ook voor het gedeelte van de aanspraak dat bij de staking van de onderneming al belast is.

Bron: Accountancynieuws

Naar overzicht

Meer weten?

Henry Fraterman

0548-537470
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Besluit Fiscale behandeling aanspraken medisch specialisten op transitiefonds

(1109x gelezen) | Wiebes,Beleidsbesluit,Fiscale behandeling,Transitiefonds