Nieuws

Datum: woensdag 10 september 2014

VNO-NCW: 'Ziektewet tijdelijk personeel is onredelijk'

De modernisering van de Ziektewet (BeZaVa) schiet zijn doel voorbij.

BeZaVa

De wet is bedoeld om werkgevers te prikkelen ziekte en arbeidsongeschiktheid bij tijdelijke werknemers te voorkomen, maar legt een te zware en onredelijke druk op hen. Dat stellen de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.

Individueel bepaalde premie

De werkgeversorganisaties baseren zich op onderzoek waaruit blijkt dat een grote meerderheid van werkgevers (70%) het een slechte zaak vindt dat ondernemers sinds 1 januari van dit jaar extra premie moeten betalen voor tijdelijke werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan, of binnen vier weken na het einde van de arbeidsovereenkomst een beroep doen op de Ziektewet. Bij grotere bedrijven is dat percentage zelfs 85 procent. Bedrijven met meer dan 100 medewerkers betalen dit jaar een individueel bepaalde premie op basis van het aantal zieken in 2012. Kleine bedrijven (tot 10 man) krijgen een sectorbrede premie en voor middelgrote ondernemingen wordt de premie deels individueel en deels sectorbreed berekend.

Tot 12 jaar premie betalen

'Ondernemers ervaren het als zeer onrechtvaardig dat zij mensen die allang uit dienst zijn, nog jaren kunnen voelen in hun premie, in het ergste geval tot twaalf jaar', aldus voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland. 'Maar of die mensen herstellen, hangt af van het UWV. Daar hebben zij zelf geen invloed op. Het valt al helemaal niet uit te leggen dat zij ook financieel worden aangesproken als de medewerker zich ná beëindiging van het dienstverband ziek meldt.'  

Oproep kabinet

VNO-NCW en MKB-Nederland roepen het kabinet op de door hen geconstateerde negatieve effecten te bekijken bij de eerstvolgende evaluatie van de wet.

Bron: Salarisnet

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - VNO-NCW: 'Ziektewet tijdelijk personeel is onredelijk'

(1221x gelezen) | Ziektewet,MKB-Nederland,BeZaVa,VNO-NCW