Nieuws

Datum: woensdag 24 september 2014

Vakantiedagen inhouden bij ongeoorloofde afwezigheid?

Kun je vakantiedagen inhouden als een werknemer ongeoorloofd niet op het werk verschijnt? Ja, zei de kantonrechter. Nee, zei het hof. Dat zou in strijd zijn met wettelijke regelingen over vakantie.

De situatie

Een chauffeur wordt op 11 maart 2009 ontslagen wegens werkweigering. Hij heeft dan vanaf 9 februari niet meer gewerkt. De werkgever maakt de eindafrekening op en houdt daarbij ruim 180 verlofuren in voor de dagen dat de werknemer niet is komen werken. Daarnaast houdt de werkgever een bedrag van 1200 euro in voor bedrijfseigendommen die de werknemer nog niet heeft teruggegeven, zoals kleding, schoenen, telefoon en sleutels.

Bij de rechter

De werknemer stapt naar de kantonrechter om uitbetaling te vorderen van bedragen die de werkgever volgens hem ten onrechte op de eindafrekening heeft ingehouden: de ingehouden vakantie-uren en het bedrag voor de bedrijfseigendommen. In totaal gaat het om bijna 4.500 euro.

Hoger beroep

De kantonrechter vindt dat de werkgever het recht had om de vakantiedagen in te houden wegens ongeoorloofde afwezigheid. Het ingehouden bedrag voor de bedrijfseigendommen moet de werkgever wel terugbetalen aan de werknemer. De werknemer en de werkgever gaan beiden in hoger beroep tegen deze beslissing.

Het oordeel in hoger beroep

De werkgever zat hier fout met de inhoudingen op de eindafrekening. Het hof oordeelt dat beide bedragen niet hadden mogen worden verrekend.

Niet teruggegeven bedrijfseigendommen verrekenen in eindafrekening mag niet

In de wet (art. 7:638 BW) staat een limitatieve opsomming van zaken die verrekend mogen worden in de eindafrekening. Daarbuiten mogen alleen zaken worden verrekend als daar expliciet afspraken over gemaakt zijn. En dat was hier niet het geval.

Verlofuren inhouden wegens ongeoorloofde afwezigheid mag ook niet

Vakantie wordt volgens de wet vastgesteld door de werkgever, volgens de wens van de werknemer. Alleen in het geval van een gewichtige reden mag de werkgever aan die wens voorbijgaan. In dit geval heeft de werkgever de vakantie eenzijdig vastgesteld, zonder dat daar een goede reden voor was.

Hoe dan wel?

Verlofdagen inhouden omdat een werknemer zonder reden afwezig is, mag dus niet. De aangewezen sanctie in zo'n geval is het stopzetten van het loon na een waarschuwing.

Bron: P&O Actueel

 

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Vakantiedagen inhouden bij ongeoorloofde afwezigheid?

(1433x gelezen) | vakantiedagen,Verlof,personeelsadviseur