Nieuws

Datum: dinsdag 30 september 2014

Scholingsvoucher bij in dienst nemen oudere werkloze

Werkgevers die een 'oudere' werkzoekende met een ww-uitkering in dienst neemt, die scholing nodig heeft om zijn functie goed te kunnen uitoefenen, kunnen gebruik maken van een scholingsvoucher.

Regeling versoepeld

Onlangs is deze regeling versoepeld. De leeftijdsgrens is verlaagd van 55 naar 50 jaar, het maximale bedrag van de scholingsvoucher is verhoogd van € 750 naar € 1000 en de looptijd van de regeling is met één jaar verlengd. De scholingsvoucher is een subsidie voor de opleiding van een werkzoekende met een ww-uitkering die op de eerste dag van zijn opleiding 50 jaar of ouder is, dan wel bij aanvang van de dienstbetrekking die leeftijd heeft bereikt. Deze leeftijdsgrens was eerst 55 jaar.

Voorwaarde

Als voorwaarde voor de werkgevers geldt dat de oudere werkloze aansluitend in dienst moet worden genomen. Daarnaast gelden voor de dienstbetrekking nog de volgende voorwaarden:

  • De dienstbetrekking moet minimaal drie maanden duren.
  • De 50-plusser moet aan de slag gaan voor minimaal de helft van het aantal uren waarvoor hij een ww-uitkering ontvangt. Daarbij geldt een ondergrens van minimaal twaalf uur per week.
  • De opleiding van de 'oudere' werknemer mag niet langer duren dan één jaar. De scholingsvoucher mag ook gebruikt worden om een ervaringscertificaat (EVC: Erkenning van Verworven Competenties) te behalen.

Maximumbedrag scholingsvoucher

Er is een subsidie mogelijk van 100% van de werkelijke kosten van de scholing, tot een maximum van € 1000 (inclusief btw). Dit was eerst € 750. Onlangs is bekend gemaakt dat de regeling met één jaar wordt verlengd tot en met 31 december 2017.

Aanvragen scholingsvoucher

Het UWV verstrekt de scholingsvoucher. Deze kan door de werkgever worden aangevraagd, maar ook door de werknemer. De aanvraag voor de scholingsvoucher moet bij het UWV uiterlijk twee weken na de eerste opleidingsdag van de werknemer binnen zijn. Aanvragen voor scholing kunnen tot en met 30 september 2016 worden ingediend.

Bron: Subsidieadviseurs 

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Scholingsvoucher bij in dienst nemen oudere werkloze

(1009x gelezen) | Nieuws,Scholingsvoucher,WW-uitkering