Nieuws

Datum: woensdag 3 september 2014

Rekenkamer brengt effecten versoberen fiscale behandeling groen beleggen in kaart

De Algemene Rekenkamer heeft de effecten onderzocht van de versobering van de fiscale voordelen op groen beleggen. Het kabinet bespaart hier over de jaren 2011 en 2012 samen 84 miljoen euro. Dat is 17 miljoen meer dan voorzien.

Aankondiging versobering

Sinds de aankondiging van de versobering hebben spaarders en beleggers veel geld weg gehaald bij 'groene' banken en groenfondsen. In 2009 stond het totaal ingelegd vermogen nog op 7,4 miljard, na de versobering van de fiscale voordelen daalde dat naar 4,6 miljard eind vorig jaar. Dit stelt de Algemene Rekenkamer in de rapportage Versobering heffingskorting groen beleggen - realisatie en effect.

Besparing

De versobering van het fiscale voordeel voor particulieren die groen beleggen betekent dat de Staat minder uitgeeft aan heffingskorting. Over de jaren 2011 en 2012 gaat het opgeteld om € 84 miljoen. Deze besparing is € 17 miljoen meer dan het kabinet had voorzien. Over 2013 zijn er nog geen definitieve cijfers. Sinds de kabinetsaankondiging in 2010 dat groen beleggen minder fiscaal voordeel oplevert, is het vermogen dat spaarders en beleggers in erkende groenbanken en groenfondsen steken aanzienlijk gedaald. In de jaren tot en met 2009 steeg het ingelegd vermogen geleidelijk naar € 7,4 miljard. Na het kabinetsbesluit is deze inleg van particulieren gedaald naar € 4,6 miljard eind 2013.

Heffingskorting in stappen verlaagd

In 2010 golden er twee fiscale voordelen voor spaarders en beleggers die geld inbrachten in erkende groenbanken en groenfondsen: een vrijstelling voor box 3 van maximaal € 55.145 en een heffingskorting van 1,3 % van het ingelegde vermogen. Het toenmalige kabinet besloot in 2010 de heffingskorting per 2011 geheel te laten vervallen. De Tweede Kamer verzachtte deze maatregel door in stappen deze heffingskorting te verlagen tot 0,7 %. De overheid bespaart door minder heffingskorting toe te kennen.

Kabinet voorzag beperkt effect op vermogensinbreng

Bij het Belastingplan 2011 heeft de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer laten weten een beperkt effect op het ingelegde vermogen te verwachten naar aanleiding van de maatregel. Uit het onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat particulieren meer dan € 2,5 miljard hebben weggehaald bij de zogenoemde groenbanken. Het kabinet heeft de precieze relatie tussen de daling van het ingelegd vermogen en de bezuinigingsmaatregel niet onderzocht.

Wegvallen fiscaal voordeel

De bedragen die groenbanken beschikbaar stellen voor het financieren van milieuvriendelijke projecten fluctueren sterk. In 2010 was dat € 950 miljoen, in 2012 € 200 miljoen en in 2013 € 661 miljoen. Daarnaast zeggen groenbanken dat zij vanwege het weggevallen fiscale voordeel meer rente zijn gaan vragen op leningen aan groene projecten. Dat maakt de financiering voor ondernemers die investeren in groene projecten duurder.

Bron: Accountancynieuws

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Rekenkamer brengt effecten versoberen fiscale behandeling groen beleggen in kaart

(1086x gelezen) | fiscaal,groen beleggen,besparen,versobering