Nieuws

Datum: maandag 22 september 2014

Prinsjesdag: aanpassing gebruikelijk loon dga

De speelruimte voor dga's om het eigen loon laag te houden, wordt beperkt. De doelmatigheidsmarge gaat van 30% naar 25%.

Kortingpercentage gebruikelijk loon dga omlaag

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u gebonden aan het zogenoemde gebruikelijk loon. In sommige gevallen mag u als dga voor de vaststelling van het loon voor de loonheffing een korting van 30 procent toepassen op uw gebruikelijk loon. Dit percentage gaat omlaag naar 25 procent.

Gebruikelijk loon

Wat een passende beloning is voor een directeur-grootaandeelhouder (dga) is niet altijd eenvoudig te zeggen. De Belastingdienst gaat daarom uit van het begrip 'gebruikelijk loon' (2014: € 44.000). Dit minimumbedrag wordt als uitgangspunt gehanteerd, tenzij u als dga aannemelijk kunt maken dat lager salaris op zijn plaats is. Dit gebeurt aan de hand van de doelmatigheidsmarge. Deze marge bedraagt momenteel 30%. Een loon van 70% van het hogere gebruikelijke loon bij soortgelijke dienstbetrekkingen (maar ten minste het minimumbedrag aan het gebruikelijk loon in dat jaar) is dan voldoende.

Doelmatigheidsmarge omlaag

In de Begrotingsafspraken 2014 is vastgelegd dat deze doelmatigheidsmarge wordt verlaagd van 30% naar 25%. Dit levert de schatkist vanaf 2015 150 miljoen euro per jaar op. Bij de gebruikelijkloonregeling staat de vergelijking met de "gewone werknemer" die loon geniet op de voorgrond, maar er is tevens een relatie tot de ondernemer in de inkomstenbelasting (IB-ondernemer). Door de verlaging van het percentage wordt het verschil tussen dga's en 'gewone' werknemers kleiner wat betreft de hoogte van de te belasten arbeidsbeloning en de gevolgen daarvan voor de inkomensafhankelijke premies en bijdragen en andere inkomensafhankelijke regelingen, aldus het kabinet in een toelichting.

Ongewenste voordelen

Het kabinet is ook van plan om andere 'ongewenste voordelen' van dga's ten opzichte van gewone werknemers aan te pakken. Het kabinet noemt expliciet de voordelen bij de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, kinderopvangtoeslag en afbetalingsregelingen bij schulden.

Bron: De Zaak

Naar overzicht

Meer weten?

Leonie Pongers

053-4810481
NaN

Stel uw vraag

Anderen bekeken

Deel op:

De Jong en Laan - Prinjesdag: aanpassing gebruikelijk loon dga

(1997x gelezen) | dga,gebruikelijk loon,loonbelasting,doelmatigheidsmarge