Nieuws

Datum: dinsdag 2 september 2014

Bijtellingsplannen kabinet pas na Prinsjesdag bekend

In Autobrief 2 gaat Wiebes verder in op de plannen voor de autobelastingen die vanaf 2016 worden ingevoerd. Deze brief wordt na Prinsjesdag naar de Tweede Kamer gestuurd. In Autobrief 2 geeft het kabinet zijn visie over de autobelastingen voor 2016 tot en met 2019.

Autobrief 2

In de Autobrief 2 worden de nieuwe fiscale maatregelen beschreven die het kabinet wil gaan doorvoeren met betrekking tot de fiscale bijtelling, BPM, MRB en brandstoffen. Aanvankelijk zou het wetsvoorstel voor hervorming van de autobelastingen (BPM, MRB en bijtelling) al in juni naar de Kamer worden gestuurd. Nu is bekend dat Wiebes zijn fiscale autoplannen voor 2016 tot en met 2019 pas in het laatste kwartaal van dit jaar bekend zal maken.

Overleg met politiek

De autobranche is al maanden in overleg met de politiek om hier vorm aan te geven. Belangrijk is dat er snel duidelijkheid gegeven moet worden, zodat er voldoende tijd is te anticiperen op de nieuwe maatregelen. Daarnaast moeten deze veel minder marktverstoring geven dan de fiscale maatregelen die zijn genomen uit de Autobrief 1 uit 2011.

Bijtelling

De bijtellingsregeling gaat op de schop.

  • De huidige bijtellingspercentages zijn gerelateerd aan de CO2-uitstoot bepalen nu  sterk de keuze van een werknemer vanwege de grote sprongen. Bijna 50 procent van de nieuw aangeschafte leaseauto's bevindt zich in de 14% bijtellingscategorie. Al bij één gram CO2-uitstoot meer wordt de leaseauto met de nek aangekeken. Het kabinet stelt een getrapte bijtelling voor, zodat een sneller bereid is iets meer te betalen voor een auto die meer aansluit op zijn wensen. Dit zal uiteindelijk de staatskas beter spekken. Ook het marktvolume wordt zo wat evenwichtiger verdeeld over de volledige belastingschaal.
  • Nu worden werknemers  met een auto van de zaak, die minder dan 500 kilometers privé rijden, vrijgesteld van de bijtelling. Voor wie wel moet bijtellen, maakt het echter niet uit hoeveel privékilometers er zijn afgelegd. Iedereen betaalt evenveel bijtelling, ongeacht het aantal gereden privékilometers. 'Betalen naar gebruik' zou hierin volgens alle partijen de beste maatregel zijn. Dit zou leiden tot een veel bewuster reisgedrag en onnodig gebruik ontmoedigen. Het belasten van het aantal privékilometers van de leaserijder zou hiermee de meest eerlijke maatregel zijn. Of dit te realiseren is en hier binnen het kabinet genoeg draagvlak voor is, moet blijken uit het resultaat van Autobrief 2.  

Bron: HRpraktijk

Naar overzicht

Meer weten?

Leonie Pongers

053-4810481
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Bijtellingsplannen kabinet pas na Prinsjesdag bekend

(1357x gelezen) | auto van de zaak,bijtelling,Prinsjesdag