Nieuws

Datum: vrijdag 25 juli 2014

Nieuwe regeling deelname mkb aan handelsmissies of beursinzendingen

De Subsidieregeling missievouchers 2014 is gepubliceerd. Het doel hiervan is mkb-ondernemingen stimuleren deel te nemen aan handelsmissies of collectieve beursinzendingen.

Alleen mkb

Voor 2014 zijn, vanaf 15 augustus, 600 vouchers beschikbaar. Alleen mkb-ondernemingen komen in aanmerking. Op basis van de regeling kan een voucher worden verstrekt voor een collectieve activiteit die in de eerstvolgende twaalf maanden plaatsvindt. Per kalenderjaar wordt aan eenzelfde mkb-onderneming maximaal één voucher verstrekt.

Collectieve activiteit

Een collectieve activiteit is een collectieve, promotionele activiteit op een buitenlandse markt in de vorm van:

  • Een handelsmissie: een georganiseerde, meerdaagse reis met meerdere Nederlandse bedrijven naar een buitenlandse markt met individuele en collectieve programmaonderdelen.
  • Een collectieve beursinzending die eruit bestaat dat Nederlandse bedrijven met individuele stands binnen een collectieve inzending deelnemen aan een buitenlandse vakbeurs.

Korting

De voucher biedt aanspraak op een korting van maximaal € 1500 op de kosten, met uitzondering van reis- en verblijfskosten, die de organisator van de collectieve activiteit voor deelname aan de activiteit in rekening brengt.

Bron: de Jong & Laan subsidieadviseurs

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Nieuwe regeling voor deelname mkb aan handelsmissies of beursinzendingen

(1172x gelezen) | regeling,subsidie,missievoucher,handelsmissie