Nieuws

Datum: woensdag 2 juli 2014

Invoeringswet Participatiewet aangenomen door Eerste Kamer

Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft dinsdag voor de invoering van de Participatiewet gestemd. Hiermee gaat de wet definitief per 1 januari 2015 in.

Vier moties verworpen

Vorige week werd de Participatiewet in de Eerste Kamer behandeld. Hierbij werden vier moties ingediend. Deze werden dinsdag tijdens het stemmen van de Eerste Kamerleden alle vier verworpen.

Bevordering deelname arbeidsmarkt

Het wetsvoorstel Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet) werd door een meerderheid in de Eerste Kamer aangenomen. De fracties van 50Plus, de Onafhankelijke Staatsfractie, Partij van de Dieren, SP, GroenLinks en PVV stemden tegen de wet.

Quotum- en boeteregeling

De bedoeling van het wetsvoorstel is dat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan vinden. Vanmorgen heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd, over een quotum- en boeteregeling voor als werkgevers onvoldoende werknemers met een arbeidsbeperking aan werk helpen.

Bron: P&O Actueel

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Invoeringswet Participatiewet aangenomen door Eerste Kamer

(1106x gelezen) | bijstand,gehandicapten,Wajong,participatiewet