Nieuws

Datum: dinsdag 8 juli 2014

Handje-contantje loon mag straks (bijna) niet meer

Het salaris mag niet meer volledig contant uitbetaald worden. Op die manier kan ontduiking van het wettelijk minimumloon (WML) effectiever bestreden worden.

Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies

Per 1 januari 2015 moet minimaal het salarisgedeelte gelijk aan het WML giraal overgemaakt worden. Dit staat in het Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies (WAS) dat afgelopen vrijdag voor advies naar de Raad van State is gestuurd.

Verrekeningen wettelijk minimumloon

Verder mogen werkgevers geen verrekeningen met het wettelijk minimumloon meer toepassen. Het verrekenen van huisvesting of ziektekostenpremies met het minimumloon is een bekende constructie om de regels te omzeilen, maar wordt nu wettelijk ongedaan gemaakt. Tevens krijgt de Inspectie SZW meer mogelijkheden om de regels te handhaven.

Uitbuiting en oneerlijke concurrentie

De WAS is een uitwerking van het sociaal akkoord en volgens minister Asscher van SZW een belangrijk wapen in de strijd tegen uitbuiting en oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Het speciale Inspectieteam dat schijnconstructies bestrijdt, is ruim een halfjaar aan de slag. Het onderzoekt onder meer zogenoemde gefingeerde dienstverbanden. Daarbij werken werkgever en werknemer via een kunstmatige arbeidsrelatie samen om illegale arbeid te kunnen laten verrichten of onterecht in aanmerking te komen voor een uitkering of verblijf in Nederland.

Overtreding cao-voorwaarden

Tijdens onderzoeken stuit de Inspectie SZW ook regelmatig op signalen van overtreding van de cao-voorwaarden. In de nieuwe wet krijgt de Inspectie de bevoegdheid deze informatie door te geven aan cao-partijen of hun handhavinginstanties. Om eerlijk loon te kunnen handhaven, is het loonstrookje van groot belang. In de praktijk blijkt soms dat loonstroken niet beschikbaar of ondeugdelijk voor controle zijn. In de WAS wordt vastgelegd waar het loonstrookje voortaan aan moet voldoen.

Inspectiegegevens openbaar

In de WAS wordt tevens geregeld dat bepaalde inspectiegegevens op het terrein van arbeidswetten openbaar gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld als aan een bedrijf een boete is opgelegd. Dit vergroot de openheid over waar de Inspectie inspecteert en hoe bedrijven presteren. Daarnaast heeft de mogelijke openbaarmaking van toezichtresultaten een preventieve werking.

Bron: HR praktijk

Naar overzicht

Meer weten?

Hendri Meilink

0523-264785
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Handje-contantje loon mag straks (bijna) niet meer

(1329x gelezen) | cao,loonstroken,minimumloon,Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies,WAS