Nieuws

Datum: donderdag 3 juli 2014

Eerste procedure BOR ketst af

Er is al veel gezegd en geschreven over de bedrijfsopvolgingfaciliteit (BOR) in de Successiewet. Voor schenken of erven van ondernemingsvermogen geldt een ruime vrijstelling. Voor niet-ondernemingsvermogen gelden veel lagere vrijstellingen.

Hoe zat het ook al weer

Sommigen vonden dit discriminatie en stapten naar de rechter. Op 22 november 2013 oordeelde de Hoge Raad dat er géén sprake was van een ongerechtvaardigde ongelijke behandeling. Een collectieve afwijzing van het bezwaar volgde. Vervolgens kwam van diverse kanten de vraag of een procedure bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg zinvol kon zijn.

Meningen verdeeld

De meningen over de kans van slagen waren hierover verdeeld. Het Ministerie van Financiën en de diverse koepelorganisatie gaven aan geen collectieve regeling aan te bieden. Wel is door diverse belastingplichtigen individueel of middels Stichting Melding Collectief Onrecht (SMCO) actie ondernomen.

Geen discriminatie

Het EHRM deed op 27 mei 2014 uitspraak in een individuele procedure met vergelijkbare problematiek. Het EHRM besliste dat het verschil in behandeling van ondernemingsvermogen en niet-ondernemingsvermogen is toegestaan. De faciliteit is in het leven geroepen om te voorkomen dat belastingheffing bij schenking en overlijden de continuïteit van de onderneming in gevaar brengt. Die problemen doen zich niet voor bij vermogensbestanddelen die niet onder de BOR vallen.

Lage kans van slagen

De uitspraak betreft een individuele procedure, maar geeft al wel een indicatie van wat het EHRM in andere procedures zal beslissen. We zien hierin dan ook bevestigd dat de kans van slagen van de individuele procedures en de procedure van SMCO uitermate laag is.

Naar overzicht

Anderen bekeken

Meer weten?

Henry Fraterman

0548-537470
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Europese Hof geeft Belastingdienst gelijk over bedrijfsopvolgingsfaciliteit in Successiewet

(1380x gelezen) | vermogen,BOR,schenken,erven,ehrm