Nieuws

Datum: dinsdag 1 juli 2014

Arboregels minderjarige vakantiekrachten

Minderjarige vakantiekrachten mogen minder dan volwassenen. Dit geldt niet alleen voor de soort werkzaamheden, maar ook voor de duur van de arbeid.

Boetenormbedragen

Als een organisatie deze regels uit de Arbowetgeving overtreedt, krijgt de organisatie hiervoor mogelijk een boete. De boetenormbedragen zijn in 2014 hetzelfde als in 2013.

13 en 14 jaar

Kinderen jonger dan 13 mogen überhaupt niet werken (een uitzondering wordt gemaakt voor uitvoeringen). Kinderen van 13 en 14 jaar mogen alleen 'hand- en spandiensten' verrichten. Dat is licht werk waarbij zij zelf niets produceren. Ze mogen eenvoudig werk doen, maar altijd onder toezicht. Ze mogen per jaar niet meer dan vier weken werken, waarvan maximaal drie weken aaneengesloten. Per dag mogen ze zeven uur werken en per week 35 uur. Tussen 19.00 en 7.00 uur moeten ze vrij zijn.

15 jaar

15-jarigen mogen iets langer werken. Voor hen geldt een maximum van acht uur per dag, 40 uur per week en zes werkweken per jaar (waarvan vier aaneengesloten). Tussen twee werkdagen moeten ten minste 12 uur rust zitten. Ook 15-jarigen mogen nog niet in een fabriek werken, maar alleen niet-industriële arbeid van lichte aard verrichten.

16 en 17 jaar

In de Arbeidstijdenwet is opgenomen dat jongeren van 16 en 17 hoogstens negen uur per dienst mogen werken, 45 uur per week en 160 uur per maand. Bij risicovol werk moet altijd begeleiding aanwezig zijn. Door hun leeftijd en door ontbrekende of geringe werkervaring schatten jongeren de risico's bij het uitvoeren van hun werk vaak slechter in dan volwassenen. Van de werkgever wordt verwacht hier bewust mee om te gaan, maar ieder jaar blijkt toch weer dat jongeren onvoorbereid aan het werk gaan. Hierdoor lopen ze meer risico op ongevallen en overbelasting.

Boete voor overtreding

Als een organisatie deze regels uit de Arbowetgeving overtreedt, krijgt de organisatie hiervoor mogelijk een boete. De boetenormbedragen zijn in 2014 hetzelfde als in 2013. Neemt de organisatie bijvoorbeeld een scholier in dienst die jonger is dan 13 jaar, dan overtreedt de organisatie het verbod op kinderarbeid en daarop staat een boetenormbedrag van € 2.000. Bij overtredingen van de minimale rusttijd of de maximale arbeidstijd hoort een boete van € 200.

Bron: HR Praktijk

Naar overzicht

Meer weten?

Hendri Meilink

0523-264785
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Arboregels minderjarige vakantiekrachten

(1506x gelezen) | vakantiewerker,loon,vakantiekrachten,minderjarige vakantiekrachten