Nieuws

Datum: vrijdag 27 juni 2014

Ondernemer laat zich oplichten

Veel ondernemers trappen nog steeds in spooknota’s. Uit onderzoek naar acquisitiefraude in Nederland, België en Luxemburg blijkt dat 80 procent van de ondernemers hiermee vier keer per jaar te maken krijgt.

Oplichtingspraktijken aanpakken

Het gaat om pogingen tot oplichting via valse facturen, malafide claims met bedrijven- en reclamegidsen en phishing-praktijken. 22 procent tekende een contract en 12 procent betaalde één of meer facturen. De drie landen gaan nu gezamenlijk oplichtingspraktijken aanpakken.

Schade ruim 800 miljoen

Het merendeel van de oplichtingspogingen (46 procent) is grensoverschrijdend. Daarbij zijn Belgische bedrijven vaker (24 procent) doelwit van Nederlandse fraudeurs. Het onderzoek werd verricht door het Secretariaat-Generaal van de Benelux. De economische schade van de oplichtingspraktijken wordt geschat op 800 miljoen tot 1 miljard euro (waarvan bijna de helft in Nederland). De Benelux-landen gaan nu gegevens over misleidende handelspraktijken uitwisselen. Deze week is een eindrapport gepresenteerd van de enquête over misleidende handelspraktijken.

Intentieverklaring

In de intentieverklaring die op basis van het eindrapport is geschreven staan onder meer als maatregelen: 

  • Een systeem in te richten voor vroegtijdige waarschuwing binnen een centraal gecoördineerd netwerk van nationale contactpunten voor het neerleggen van klachten;
  • Preventieve maatregelen op Benelux niveau te coördineren.

Het Benelux Secretariaat-Generaal krijgt een centrale rol en zal een vervolg onderzoek naar de bestemming van geldstromen uit misleidende handelspraktijken.

'Totale fraudesom groot'

MKB Nederland is blij dat er nu gezamenlijk stappen worden gezet. MKB Nederland meldt: "Hoewel het bedrag per ondernemer meestal gering is, is de totale fraudesom groot. De negatieve gevolgen beperken zich echter niet tot financiële schade. Ondernemers verliezen veel tijd, gaan elkaar wantrouwen, en durven niet gemakkelijk toe te geven slachtoffer te zijn van dergelijke praktijken. Slechts 12 procent doet aangifte."

Early warning

MKB Nederland zegt over de genomen maatregelen: "De Benelux-landen ondernemen nu gezamenlijk actie met een early warning-systeem. Hiermee kan acquisitiefraude over de grenzen heen worden gemeld. Zo zullen de nationale contactpunten, waar klachten van ondernemers binnenkomen, razendsnel informatie uitwisselen over opduikende vormen van fraude. Daarnaast komen er ook preventieve maatregelen. Gedacht wordt aan gezamenlijke campagnes om ondernemers bewust te maken van deze frauduleuze praktijken en hen duidelijk te maken welke stappen ze kunnen ondernemen."

Samenwerking

Ondernemersorganisaties UNIZO en MKB-Nederland hebben gezamenlijk de alarmklok geluid bij de Benelux-landen. Veel acquisitiefraudeurs maken handig gebruik van het gegeven dat in grenzen wordt gedacht. Grenzen voor politie, voor OM en grenzen voor de civiele rechtspraak. Door simpelweg een vestigingsplaats in het ene land te kiezen en slachtoffers in het andere land te maken ben je - tot nu toe - als fraudeur vrijwel onaantastbaar, aldus de ondernemersvereniging.

Bron: de Ondernemer

Naar overzicht

De Jong en Laan - Ondernemer laat zich oplichten

(1193x gelezen) | nepfacturen,spookfacturen,phishing,oplichters