Nieuws

Datum: woensdag 25 juni 2014

Nieuwe wetten en regels per 1 juli 2014

De veranderingen op een rij: premiekorting jongere werknemer, wettelijke vakantiedagen, regels werken met asbest en minimumlonen.

Premiekorting jongere werknemer

Per 1 juli 2014 heeft u recht op premiekorting als u jongeren tussen de 18 en 27 jaar vanuit een ww- of bijstandssituatie aanneemt. Tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 is dit € 3.500 per jaar. Voorwaarde is dat de jongere minimaal een halfjaarcontract voor minimaal 32 uur p/w krijgt.

Vakantiedagen

Per 1 juli 2014 vervallen wettelijke vakantiedagen die in 2013 zijn opgebouwd. Werknemers moeten hun wettelijke vakantiedagen in het opbouwjaar zelf of binnen een half jaar na het einde van dat kalenderjaar opnemen, anders vervallen deze wettelijke vakantiedagen.

Regels werken met asbest strenger

Werknemers die met asbest werken mogen straks aan nog minder asbest worden blootgesteld. De blootstellingsgrens voor chrysotiel-asbest wordt per 1 juli 2014 vijf keer strenger. Later (niet eerder dan 1 januari 2015) wordt de norm voor zogenoemd amfibool-asbest ruim dertig keer zo streng.

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2014

Bruto minimumloon per 1 juli 2014 per maand, week en dag         

23+ € 1.495,20 € 345,05 €69,01
22 € 1.270,90 €293,30 €58,66
21 € 1.084,00 €250,15  € 50,03
20 € 919,55 €212,20 €42,44
19 € 785,00 €181,15   €36,23
18 € 680,30  € 157,00 € 31,40
17 € 590,60  € 136,30 € 27,26
16 € 515,85 € 119,05  € 23,81
15 € 448,55  € 103,50  € 20,70

Wet werk en zekerheid

Een deel van de regels (proeftijd, het concurrentiebeding, de loondoorbetalingsplicht voor nuluren en min-maxcontracten en de verplichting om op tijd aan te zeggen dat tijdelijke contracten niet worden verlengd) gaat in per 1 januari 2015 i.p.v. 1 juli 2014. Het zogenoemde 'flexpakket' gaat per 1 juli 2015 in.

Bron: HR praktijk

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Nieuwe wetten en regels per 1 juli 2014

(1769x gelezen) | vakantiedagen,premiekorting,minimumloon,asbest