Nieuws

Datum: woensdag 18 juni 2014

Geef OR zeggenschap in wijzigingen pensioenen

Ondernemingsraden van bedrijven moeten inspraak krijgen in wijzigingen van de pensioenovereenkomst. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een advies.

Inhoud en uitvoering

Werkgevers moeten de ondernemingsraad nu alleen raadplegen bij het maken van de afspraken, niet bij het aanpassen ervan. Sinds de invoering van de pensioenwet in 2007 gaan de werkgever en de werknemers over de inhoud van de pensioenovereenkomst, de pensioenuitvoerder uitsluitend over de uitvoering daarvan. De grens tussen inhoud en uitvoering is echter moeilijk te trekken, vindt de raad.

Geen vakbond 

Dat bedrijven de ondernemingsraad links laten liggen, is in de meeste gevallen geen probleem, omdat de vakbonden wel bij de veranderingen worden betrokken, aldus de SER. Pas als er geen vakbond in het spel is kunnen problemen ontstaan. Dat geldt voor werkgevers die het pensioen onderbrengen in een ondernemingspensioenfonds, of bij werkgevers die zich vrijwillig bij een wel in een cao afgesproken pensioenfonds aansluiten.

Inspraak

De SER stelt voor de werkgever te verplichten voorgenomen wijzigingen in de uitvoeringsovereenkomst op te nemen. De OR kan dan controleren of een pensioenovereenkomst wordt gewijzigd. Als dat het geval blijkt, moet de ondernemingsraad inspraak hebben, adviseert de SER.

Instemmingsrecht

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma had al in maart voorgesteld ondernemingsraden instemmingsrecht te geven over wijzigingen. De SER werd toen gevraagd een advies op te stellen.

Bron: nu.nl

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Geef OR zeggenschap in wijzigingen pensioenen

(1184x gelezen) | pensioen,pensioenregeling,ondernemingsraad,or